Jeugdraad Jeugdraad
onder constructie
lees meer »
 
Kindernevendienst Kindernevendienst
Contactpersoon van de kindernevendienst is Jikke Tabak (0512-372669).
lees meer »
 
Uriu (Roemenië) Uriu (Roemenië)
Uriu-commissie
lees meer »
 
Vrouwengroep Vrouwengroep
Ongeveer een keer per maand komt de vrouwengroep bijeen. Aan de hand van een boekje komen allerlei (bijbelse) ondewerpen aan de orde. Naar aanleiding van die onderwerpen komt ook de actualiteit en de eigen situatie vaak ter sprake. Onderlinge contacten en relaties houden we zo op een positieve, belangstellende en gezellige manier in stand.

Een creatieve avond, een buffetavond en een kerstavond staan jaarlijks op de agenda.

lees meer »
 
Vrouwenvereniging Vrouwenvereniging
Eén keer per maand, op maandagmorgen, komen (nog) 8 leden van de vrouwenvereniging bij elkaar. Onder het genot van een kop koffie worden er allerlei onderwerpen besproken. Ook is er ruimte voor ontspanning door o.a.
samen spelletjes te doen.

Preses: mevr. S. de Vries-Hansma, tel. 0512-372213
 
 
Zending Zending
onder constructie
lees meer »
 
Liturgische schikkingen Liturgische schikkingen
Een groep van zeven vrouwen uit de gemeente vormt samen de groep liturgische schikkingen. Ter ondersteuning van bijzondere zondagen en diensten maakt deze groep schikkingen.

Contactpersoon is mevrouw Gretl Kuiper.
 
Liturgische schikking, kerst 2019

Liturgische schikking, kerst 2019

Vandaag op Eerste Kerstdag, met wit als de liturgische kleur, voltooien wij ons project: Geef Licht!

De kroon op al deze kransen is de bol in top. De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen. Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat léven veel licht nodig heeft.
In de kersttijd wachten we op het licht dat terugkeert aan de hemel.

De bol die we hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij als een koepel waarnemen.       
De lichtjes zijn de sterren.

Kerst zegt dat het Woord levend wordt. Woord, licht en leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten.

Johannes bemoedigt ons met het licht en dat zien we terug in de versiering van de bol met groen, lichtjes en witte bloemen.


Als een mantel vol sterren
boven ons in de nacht.
Omhul mensen op reis met uw mantel.
Bescherm mensen op de vlucht
met de donkerte van uw nacht.
Wijs de weg met uw sterren.

U strekt uw hemel over heel de wereld uit.
Dichtbij en ver weg bestaan niet voor U.
Wij bidden om ruimte bij ons
zo wijd als de hemel,
om aandacht voor mensen dichtbij
om aandacht voor mensen ver weg.

Wanneer wij zo van hier gaan,
behoed dan ook ons met uw mantel
en wijs ons de weg met uw licht.


 
 
Liturgische schikking, 4e advent 2019

Liturgische schikking, 4e advent 2019

“U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn, liever toont u hun trouw”
Micha 7: 18

De tekst van deze vierde adventszondag staat in het teken van de trouw van God aan ons. Want God is een God die vergeeft. Op die God stelt Micha zijn vertrouwen.

De vierde en laatste krans is groen van de klimop, de kleur van leven. Klimop kan bijna overal groeien, vindt altijd een weg en staat, door zijn sterke hechtwortels, symbool voor trouw.
Micha zegt dat God niet woedend blijft, maar liever trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg, maar één met omwegen, zoals de kronkelige klimop.

 
 
Liturgische schikking, 3e advent 2019

Liturgische schikking, 3e advent 2019

De liturgische kleur van deze zondag is roze.

De bijbeltekst voor vandaag is Micha 6: 1-8:
Er is jou mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

Zondag Verheug je!
De derde krans is versierd met takken van de levensboom, de conifeer.
Erop ligt een snoer pinda's voor de vogels van de hemel.
We weten dat we op onze levensweg alleen maar hoeven te letten op: hoe doen we recht?
Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden.
Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. Wij helpen ze door naar hen om te zien, en natuurlijk naar mensen!
Het is iets om ons over te verheugen en ruimhartig te delen van wat wij ontvangen.

 
 
Liturgische schikking, 2e advent 2019

Liturgische schikking, 2e advent 2019

Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek.

De tweede krans  in de schikking is één met het grijze eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend.
De opgerolde laurierbladeren met de scherpe punten, verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot nuttige landbouwwerktuigen hebben de heelheid van het volk op het oog.
Mensen zullen vrede leren en weten dat dát leven dichtbij het hart van de Allerhoogste is.

Micha 4: 3
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. 
 
 
Liturgische schikking, 1e advent 2019

Liturgische schikking, 1e advent 2019

Advent  &  Kerst  2019:   Geef licht!

De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm waaromheen kransen worden geschoven. De driehoek staat symbool voor: God, jij en ik.  Micha houdt zich in de verhalen volop bezig met de mensen en de wereld om hem heen en verwijst daarbij naar de genadige en rechtvaardige God.

De kransen verwijzen naar de voortdurende kringen van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst  en altijd is er hoop op een toekomst. De kransen worden horizontaal geplaatst. Micha geeft waarschuwingen over aardse zaken, het gaat over het leven op aarde.

Het geheel van deze schikking rust op drie steunen. De drie steunen zijn stevig genoeg om alles te dragen en staan symbool voor de Drie-eenheid.

Kleur en materiaal: Micha is een man van soberheid. In deze serie van adventsschikkingen wordt soberheid verbeeld in de keuze van kleuren en materialen.

1e advent

Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring. Dat zien we in de eerste krans; een oneindige cirkel van stekelig groen als omheining voor de kudde, met hier en daar een plukje schapenwol. Een cirkel is een sterke constructie en is moeilijk te breken. 

Micha 2: 12 luidt:
Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten binnen de omheining, als een kudde in de wei; het zal daar gonzen van mensen.                                                                   

 
 
Eeuwigheidszondag 2019 Eeuwigheidszondag 2019
De witte Callas verwijzen naar reinheid,
liefde, verbondenheid en stilte.
De klimop als teken van Gods trouw.


De bloemschikking ligt veilig tussen de stukken schors:
we weten ons beschermd door God.

Eén bloem komt uit de bovenste schors:
het symboliseert dat de dood niet het einde is maar een nieuw begin.
 
 
1e Paasdag, 21 april 2019

1e Paasdag, 21 april 2019
We vieren vandaag Pasen, feest van de hoop.
De dood heeft niet het laatste woord, er komt een nieuw begin.
De liturgische kleur is wit, de kleur van vreugde, feest.
 
In het Johannes evangelie lezen we:
 
Kijk naar Maria Magdalena.
Jezus riep haar naam, en toen herkende ze Hem.
Waar kunnen we in onze tijd Jezus of God tegenkomen?
Gods grootheid zien we dagelijks in de natuur, de schepping, het is een vingerafdruk van de Schepper. We zien het ook in de rijkdom van ons leven door de Bijbel te lezen.
Die grootheid dwingt geen geloof af maar is wel een teken van zijn aanwezigheid.
Wacht niet op een stem die je roept, maar let op die tekenen.
 
lees meer »
 
Stille Zaterdag, 20 april 2019

Stille Zaterdag, 20 april 2019
 
Goede Vrijdag, 19 april 2019

Goede Vrijdag, 19 april 2019
De 7 flessen zijn vandaag in de vorm van een Latijns kruis geplaatst.   
7 is het heilige getal bij uitstek: 3+4, ofwel het getal voor de drie-ene-God en vier, het getal van de wereld,
de 4 windstreken. God is in Zijn Zoon naar de aarde gekomen, Zijn taak is volbracht op aarde.
In de flessen rode rozen, zij vertolken het vergoten bloed van Jezus.
Het zwarte kleed verwijst naar het verdriet over het sterven van Jezus.
 
lees meer »
 
Witte Donderdag, 18 april 2019

Witte Donderdag, 18 april 2019
Vandaag is het witte donderdag.
De liturgische kleur is wit, de kleur van reinheid.
In de schikking worden de 6 flessen in een cirkel geplaatst.
De flessen symboliseren de discipelen. 6 verwijst hier naar de 6 werken van barmhartigheid.
Deze werken zijn onderdeel aan de opdracht aan de christelijke gemeente en de discipelen.
De driekleurige viooltjes in het midden van de 6 flessen verwijzen naar het nederig zijn.
 
lees meer »
 
Palmpasen, 14 april 2019

Palmpasen, 14 april 2019
Vandaag, op Palmpasen, is de liturgische kleur paars.

De flessen met daarin de gebogen takken vormen de poort waardoor Jezus de stad Jeruzalem binnenkwam.
Jezus betreedt de stad vanuit het oosten, als de verwachte Messias.
Hij zit op een ezel, passend bij een Israëlische vredevorst.
Hij komt vanaf de Olijfberg, de plaats waarvandaan God zou terugkeren tot zijn volk.
Onder de klanken en palmtakken van Psalm 118 komt Hij als grote koning de stad binnen.
 
lees meer »
 
6e lijdenszondag, 7 april 2019

6e lijdenszondag, 7 april 2019
Vandaag is het de 6e lijdenszondag.
de liturgische kleur is paars, als teken van inkeer en bezinning.
 
In Jesaja 5 wordt gesproken over de wijngaard en de pachters.
De wijngaard is een positief en krachtig begrip voor het volk Israël, groei en vruchten danken ze aan God.
De pachters behoren een deel van de opbrengst aan de eigenaar te geven.
Maar de pachters beschouwen de wijngaard als eigenaar en houden dus de volledige opbrengst als hun bezit.
De wijngaard blijft, maar voor dit falend leiderschap zoekt God dienende leiders die de wijngaard en de mensen dienen en niet zichzelf verrijken.
Centraal in dit verhaal staat; wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht.
 
lees meer »
 
5e lijdenszondag, 31 maart 2019

5e lijdenszondag, 31 maart 2019
 
Vandaag is het de 5de lijdenszondag en de kleur is paars.
 
De kern van de gelijkenis van de verloren Zoon is: de vreugde die er is omdat een mens welkom is bij een genadig God. De zoon komt tot zichzelf, hij realiseert zich wie hij is en waar hij vandaan komt en begint opnieuw. De oudste zoon kan het niet opbrengen deze broer feestelijk te onthalen.
Wees blij! De zoon is terug en laten we feest vieren. Een nieuw begin.
 
lees meer »
 
4e lijdenszondag, 24 maart 2019

4e lijdenszondag, 24 maart 2019

 Vandaag is het de 4e lijdenszondag, de kleur is paars, kleur van inkeer.
 
Wij moeten tot inkeer komen, een nieuw begin maken. Jullie moeten je leven veranderen, vertaalt de Bijbel in gewone taal.
De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, dat wij iets kunnen betekenen voor een ander. Wij worden uitgenodigd tot een nieuw begin. Verbeter de wereld, begin bij je zelf. Wij zijn een vijgenboom, de Eeuwige “God” is de tuinman. Met eindeloos veel geduld en liefde wacht hij op een nieuw begin: bloesem en vrucht
 
De lezingen roepen op  tot zien. Omzien naar een ander. De tekenen van groei en bloei zien zoals de tuinman met geduld wacht op de groei van de vijg.


 
 
lees meer »
 
3e Lijdenszondag, 17 maart 2019

3e Lijdenszondag, 17 maart 2019
Vandaag, op de 3e Lijdenszondag, gaan de lezingen over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die hij moet gaan.


 
lees meer »
 
2e Lijdenszondag, 10 maart 2019

2e Lijdenszondag, 10 maart 2019


De lijdenstijd is vooral een tijd van bezinning, inkeer en voorbereiding.
Vandaag is het de 2e lijdenszondag, de kleur is paars en het accent van ons project “Een Nieuw Begin”, ligt vandaag op solidariteit.
Aan de verzoeking in de woestijn gaat de doop van Jezus vooraf. Lucas benadrukt bij de doop in de Jordaan de solidariteit van Jezus met het volk. Direct hierna neemt Lucas een geslachtsregister op, waaruit blijkt dat Jezus in lijn uiteindelijk teruggaat tot Adam en God (zoon van Adam, zoon van God). Twee lijnen die hun vervolg krijgen in de verzoeking in de woestijn: solidariteit met het volk.
En waarmaken dat Hij als nieuwe Adam standhoudt wanneer Hij wordt aangevochten. Jezus, een veelbelovend nieuw begin, als geliefde Zoon en nieuwe Adam.

 

 
lees meer »
 
Paasproject Liturgische schikkingen 2019

Paasproject Liturgische schikkingen 2019
1e Lijdenszondag, 3 maart 2019

In de 7 lijdenszondagen waar we vandaag mee beginnen, gaat het om een "Nieuw Begin".
Zo heet ook het project voor deze zondagen.

Het getal 8 staat symbool voor een “Nieuw Begin”.
De nieuwe week begint op de 8e dag, de 8e dag wordt ook wel
Opstandingsdag genoemd.
Het getal 8 in de schikking t/m Pasen is zichtbaar door 8 flessen die met rietstengels omwikkeld zijn.
De flessen worden iedere zondag in een andere vorm geplaatst,
met daarbij de bloemschikking in de liturgische kleur van de zondag.
Riet symboliseert buigzaamheid, meebewegen.
Het water wat zichtbaar is tussen de rietstengels, is het teken van nieuw leven.
De lezingen, gedichten en uitleg van de liturgische schikkingen
begeleiden ons ieder zondag op weg naar hoop voor een nieuw begin.
lees meer »
 
Liturgische schikking Biddag, 13 maart 2019

Liturgische schikking Biddag, 13 maart 2019

 
In de schikking van vandaag staan de flessen in een cirkel.
de cirkel heeft geen begin en geen eind, deze staat symbool voor oneindigheid.
De tulpen in de liturgische kleur paars verwijzen naar het gebed, de bloem staat open naar boven.
Klimop, verbeeldt de trouw van God.
 
lees meer »
 
Liturgische schikking Kerstfeest, 25 december 2018

Liturgische schikking Kerstfeest, 25 december 2018
Vandaag vieren we het wonder van Kerst.
 
De feestelijke kleur van het Kerstgebeuren is wit.
 
Het Licht van God is onder ons komen wonen,
in de geboorte van een mensenkind.
Opnieuw is het de geest van God die leven brengt....
Licht voor alle mensen.
De uitbundige witte schikking symboliseert dit.
 
De naam van de rechtopstaande Eucharis bloem
heeft het woord  Eucharistie, (dankzegging) in zich,
zijn ook het symbool voor schoonheid,  reinheid en een nieuw begin.
In de top van deze bloem zie je kleine sterretjes.
De klimop verbeeld trouw, het blad van de vingerplant, Gods ondersteunende handen.

 
lees meer »
 
LITURGISCHE SCHIKKING EEUWIGHEIDSZONDAG 2018 LITURGISCHE SCHIKKING EEUWIGHEIDSZONDAG 2018
Wij gedenken de mensen die ons zijn voorgegaan. We noemen namen waarmee wij ons verbonden weten.
De kransvorm in de schikking verwijst naar de weg die mensen gaan. Op die weg zien we verschillende bloemen die een mensenleven verbeelden. De oplopende hoogte van de schikkingen verwijst naar de verbinding tussen de aarde en de hemel, en de hemel en de aarde.

 
Liturgische schikking dankstond, 7 november 2018

Liturgische schikking dankstond, 7 november 2018
Danken voor
alle goede vruchten
van de aarde.
Danken voor mensen
en de vrucht
van hun leven;
veelzijdig,
veelkleurig,
uniek.
Danken in stil gebed
voor alle gulle gaven
ons gegeven.
 
Liturgische schikking Pinksteren, 20 mei 2018

Liturgische schikking Pinksteren, 20 mei 2018
De Liturgische kleur is rood.
 
De 12 stokken verwijzen naar de 12 apostelen (Matthias is aan de elf Apostelen toegevoegd, te lezen in Handelingen 1 vanaf vers 23).
De vaas van mos symboliseert de aarde en wordt gedragen door de 12 apostelen, het is ook het symbool voor het uitdragen van het evangelie over de gehele wereld. (Het rode koord maakt de verbinding met de apostelen en de aarde)
De rode bloemen verwijzen naar de  tongen van vuur.
 
 
De Geest van de Heer vervult het aardrijk
en Hij die alles omvat, weet wat er gesproken wordt.
 
 
lees meer »
 
Liturgische schikking Hemelvaart, 10 mei 2018

Liturgische schikking Hemelvaart, 10 mei 2018
In een wolk van Hemelvaart.
 
De liturgische kleur is wit
De 11 stokken verwijzen naar de 11 leerlingen (immers, Judas is er niet meer bij)
lees meer »
 
Liturgische schikking Pasen, 1 april 2018

Liturgische schikking Pasen, 1 april 2018

In het vroege licht
brak bloesem de knop
op het dode hout.
Stil geurend geheim alom,
levend pril en puur.
Het graf gesloten:
een tuin bloeit open.
 
Liturgische schikking Stille Zaterdag, 31 maart 2018

Liturgische schikking Stille Zaterdag, 31 maart 2018
 
Liturgische schikking Goede Vrijdag, 30 maart 2018

Liturgische schikking Goede Vrijdag, 30 maart 2018

Geknakt, gebroken
5 wonden in Jezus voeten
Jezus handen
Jezus hart.
In pijn en dood
verbonden
door de Geest.
Purperpaars zwijgt,
tere anemonen bloeien
broos en breekbaar.
 
Liturgische schikking Witte Donderdag, 29 maart 2018

Liturgische schikking Witte Donderdag, 29 maart 2018
Avondmaal om te gedenken
zo groot en ongewoon.
Het gebroken brood,
lichaam van God’s zoon.
De wijn, het bloed van Jezus
het nieuwe verbond.
Vergeving is waar het voor
staat en stond.
 
Liturgische schikking Bidstond voor gewas en arbeid, 14 maart 2018

Liturgische schikking Bidstond voor gewas en arbeid, 14 maart 2018

Mensen kunnen wel de zaden strooien
Toch kunnen ze geen wasdom geven
Ook al is dit wel hun doel en streven
Maar alleen U kunt de groei voltooien.
 
Heer wij bidden U voor gewas en arbeid
Dat er ook dit jaar genoeg eten mag zijn.
Geef op Uw tijd regen en zonneschijn
Zodat er sprake is van vruchtbaarheid.
 
kerst, 25 december 2017

kerst, 25 december 2017
Thema: Huis van Licht
Lezing: Jesaja 52 : 7 - 10 en Johannes 1 : 1 - 14

Het kerstevangelie van Johannes 1 begint met Genesis 1, het scheppingsverhaal: ' in het begin schiep God hemel en aarde'
Dan voegt Johannes eraan toe dat het Woord mens is geworden en bij ons heeft gewoond.
Johannes opent zijn verhaal met de bét en verkondigt dat het licht van het begin haar huis op aarde heeft gevonden. De uitbundige witte schikking symboliseert dat.
lees meer »
 
4e Advent, 24 december 2017

4e Advent, 24 december 2017
Thema: Vruchtbaar leven
Lezing: Micha 5 : 1 - 4a en Lucas 1 : 39 - 45

De ontmoeting van Maria en Elisabet is een feest van herkenning voor beide vrouwen. Elisabet voelt dat er iets bijzonders is met het kind in Maria's schoot en roept Maria toe: "Gezegend is de vrucht van je schoot". Maria antwoord haar met een lofzang op de Heer. De Eeuwige komt ons in deze ontmoeting tegemoet. Het Licht begint door te breken.
lees meer »
 
3e Advent, 17 december 2017

3e Advent, 17 december 2017
Thema: Levend water
Lezing: Sefanja 3 : 14 - 20 en Lucas 3 : 7 - 18

De wegbereider Johannes, doopt mensen maar is ook een puinruimer.
Alleen maar mooie woorden roepen en er niet naar handelen is voor Johannes huichelachtig.
Egoïsme, corruptie en afpersing vertroebelen en vervuilen het leven.
Als je je wilt laten dopen dan hoort daarbij dat je vruchten voortbrengt die een nieuw leven waardig zijn.
Alleen zo blijft het Levenswater zuiver en helder.
 
lees meer »
 
2e Advent, 10 december 2017

2e Advent, 10 december 2017
Thema: Keer je naar het Licht
Lezing: Maleachi 3 : 1 - 4 en Lucas 3 : 1 - 6

Johannes zet de gevestigde orde op zijn kop door de mensen op te roepen om hun leven anders in te richten. Kom tot inkeer, richt je op God en laat je in de Geest dopen. Dan worden de kromme wegen recht gemaakt en zal al wat leeft zien hoe God redding brengt.
lees meer »
 
Advent en Kerstproject liturgische bloemschikgroep: UITZICHT

Advent en Kerstproject liturgische bloemschikgroep: UITZICHT
1e Advent, 3 december 2017

Thema: Zie de knoppen komen.
Lezing: Zacharia 14 : 4 - 9 en Lucas 21 : 25 - 31

In de schikkingen van Advent en Kerst staat de bét, de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet centraal. De letter moet van rechts naar links gelezen worden en als je de letter ziet dan lijkt het op een huis Het betekent ook huis, maar het is niet gesloten, het huis is aan de linkerkant open en geeft uitzicht op het Licht dat komen gaat.
Links van de bét staan vier kaarsen op een rij. Op eerste Advent wordt de kaars die het verste wegstaat van de bét aangestoken. Elke week komt het Licht dichter naar het huis van de aarde, om met Kerst in het hart van het huis te schijnen.
lees meer »
 
Eeuwigheidszondag, 26 november 2017

Eeuwigheidszondag, 26 november 2017
 De schikking voor deze Eeuwigheidszondag verwijst naar de lezing van
 Openbaringen 1 vers 8:
 
 'Ik ben de alfa en de omega,' zegt God de Heer,
 'Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige'.

De alfa en omega drukken uit dat het oneindige Licht er is in het begin
en aan het einde van het leven, Het licht was er bij je geboorte en is er als
je dit leven gaat verlaten.
Het is als een cirkel waarin begin en einde in elkaar overvloeien.
lees meer »
 
Dankstond, 1 november 2017

Dankstond, 1 november 2017
Danken voor
alle goede vruchten
van de aarde.
Danken
voor mensen
en de vrucht
van hun leven:
veelzijdig,
veelkleurig,
uniek.
Danken
in stil gebed
voor alle gulle gaven
ons gegeven.
 
 
Startzondag, 15 september 2017

Startzondag, 15 september 2017

IN BLOEI STAAN…..
 
Gastvrij is:
Liefde die in bloei staat
in een huis waar aandacht
voor de ander woont,
het hele jaar door.
 
Een welkomstgroet,
gedeelde vriendschap,
een kop koffie
met een zelfgebakken koekje
of hete soep als het vriest
- hoe simpel ook –
zeggen meer dan woorden
dat men je graag ziet.
 
Het huis waar gastvrijheid
vanzelfsprekend is,
wordt door de liefde
tot haar domicilie gekozen,
zij heeft daar haar
vaste plaats aan tafel.
 
Pinksteren, 4 juni 2017

Pinksteren, 4 juni 2017

In de schikking worden allerlei kanten van het Pinksterfeest belicht.
 
Het groene blad verbeeld hoe Gods hand ons leven draagt.
 
De drie gerbera’s vertegenwoordigen de Vader, Zoon en Heilige Geest
 
De bloemen boven in de schikking, de gloriosa, staan voor de vlammende tongen van vuur van de Heilige Geest.
lees meer »
 
Hemelvaart, 25 mei 2017

Hemelvaart, 25 mei 2017
 
40 dagen na Pasen gedenken we de Hemelvaart van Jezus.
Hij zegent de leerlingen, terwijl Hij opgenomen wordt in de hemel.
Zij moeten de Heiland loslaten, maar krijgen de belofte dat Hij een Helper zal sturen; de Heilige Geest.
 
Het witte kleed waar de schikking op staat verwijst naar de zuiverheid en reinheid van Jezus.
De 11 callas staan voor de leerlingen die staren met opgeheven gelaat……WAAR is hun Heer gebleven?!
Beneden zien we de gemeente, uitgebeeld door hortensia en fluitekruid.
lees meer »
 
Bidstond, 8 maart 2017

Bidstond, 8 maart 2017
De schikking staat op een kleed van jute, wat duidt op eenvoud.
*Het mos geeft hoop voor de toekomst.
*De klimop vertelt ons van Gods trouw, Hij verlaat ons nooit.
*Aarde, tarwe en brood: God kan ons groei brengen. Dat de tarwe
  ontkiemen en groeien mag en dan kan dienen tot ons dagelijks voedsel.
 De witte tulpen symboliseren de biddende gemeente. De bloembladen  staan open naar de hemel.
 
lees meer »
 
Pasen, 16 april 2017

Pasen, 16 april 2017
Het thema is: Weldadige stilte

Vandaag vieren we de opstanding van Jezus.
Door de open poort straalt het licht van pasen.
Maria zoekt de stilte van de graftuin op, en daar ontmoet ze de opgestane Heer.
En wanneer Hij haar bij haar naam noemt, herkent ze hem opeens.
De witte bloemen die u ziet bij de poort, vertellen over het leven dat sterker is dan de dood.
 
 
lees meer »
 
Stille Zaterdag, 15 april 2017

Stille Zaterdag, 15 april 2017
 
Goede Vrijdag, 14 april 2017

Goede Vrijdag, 14 april 2017
Vanavond gedenken wij het lijden en sterven van Jezus.

Het zwarte kleed staat voor duisternis, dood, verdriet en verlatenheid.
Het kruis achter de poort verwijst naar de kruisiging en het sterven van Jezus.
De rode anemonen symboliseren het bloed van Jezus en de rode doek de lijdensweg die
Hij moest gaan door de donkere poort.
De gedoofde kaarsen geven de donkerheid weer die over de wereld is gekomen.
lees meer »
 
Witte Donderdag, 13 april 2017

Witte Donderdag, 13 april 2017
De liturgische kleur is wit; het teken van zuiverheid, reinheid en  onschuld.
 
Delen en dienen:
Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het een graankorrel,  maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht ( Joh. 12)
Jezus interpreteert daarmee heel zijn aardse weg als de weg van de graankorrel, die enkel door de dood heen tot vruchtbaarheid leidt.
 
Het is donker geworden; de 7 gedoofde kaarsen van de afgelopen lijdensweken staan achter de poort ten teken dat het sterven van Jezus nadert.
Vandaag  gedenken we hoe Jezus het laatste avondmaal vierde met zijn discipelen. Hij wast voor deze maaltijd hun voeten als herinnering aan wat hij hen heeft geleerd;  “dienstbaar aan anderen zijn “.  De witte viooltjes, klein en nederig, verwijzen hier naar.
De waterkom en de doek geven de voetwassing weer.
Korenaren , brood en de kan met wijn symboliseren het sterven en leven van Jezus.
 
Een geest van dienstbaarheid en saamhorigheid die de hemel en aarde verbindt als water wijn en brood.
 
lees meer »
 
7de lijdenszondag, 9 april 2017

7de lijdenszondag, 9 april 2017
Vandaag is het thema: angstige stilte
 
De weg van Jezus die we deze veertigdagentijd volgen, begon met een vrolijke intocht.
Nu bevinden we ons in de hof van Getsemane en is de sfeer dreigend. We horen hoe Jezus worstelt
met zijn angst en intens bidt of er een andere weg is.
Zijn bidden, zijn strijd, wordt weergegeven door de donkere callas. Aan de andere kant van de poort zien we het zachtgroene  mos, wat staat voor de leerlingen die slapen.
In de stilte van de nacht zijn zij afgehaakt.
 
Het licht is bijna gedoofd. Er brandt nog één kaars. Het lijden en sterven van onze Heer komt steeds dichterbij.
 
lees meer »
 
6de Lijdenszondag, 2 april 2017

6de Lijdenszondag, 2 april 2017
 
Vandaag is het thema: Verraderlijke stilte
 
Soms doen we beloftes, kunnen er woorden gezegd en dingen gedaan worden, die je nooit van jezelf had gedacht. Als het er op aankomt is alles anders dan gedacht.
 
 Petrus geeft hoog op als om zijn trouw aan Jezus gaat.
 
Zoals beschreven is in Mattheus 26, zegt Jezus onderweg tegen zijn discipelen dat ze Hem deze nacht allemaal zullen afvallen,  want er staat geschreven in vers 31
 “ ik zal de herder doden en de schapen van de kudde zullen uiteen gedreven worden”.
 
 Dan zegt Petrus: “Al zou ik met U moeten sterven, verloochenen zal ik U nooit”.

De drie vlammende bloemen in de schikking bij de poort symboliseren de heftige woorden van Petrus, maar juist hij verloochent Jezus 3 keer.
 Het rechtopstaand blad duidt op het zwaard.
 
Er branden vandaag nog 2 kaarsen , zo dooft het licht langzaam ….
 
lees meer »
 
5de Lijdenszondag, 26 maart 2017

5de Lijdenszondag, 26 maart 2017
Vandaag is het thema: Vragende stilte.

Na de vragen, die we Jezus vandaag horen stellen aan de farizeeën, wordt het stil. Het is een zwijgen waar niet veel goeds uit voortkomt. In dit zelfopgelegde zwijgen worden de plannen beraamd om Jezus monddood te maken, ja om hem te doden.
 
Als teken van deze stilte zien we drie bloemen die dichtgebonden zijn.
Erbij staat een witte open bloem die staat voor de Messias: teer en toch vol kracht.
 
Vandaag branden er nog 3 van de 7 kaarsen, zo wordt verbeeld dat op weg naar Pasen het licht langzaam dooft.
 
 
lees meer »
 
4de Lijdenszondag, 19 maart 2017

4de Lijdenszondag, 19 maart 2017
Vandaag is het thema: Gewelddadige stilte.
 
We horen op deze 4de zondag in de lijdenstijd de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters.
Aansluitend vertelt Jezus over de afgekeurde steen die tot hoeksteen wordt.
Hiermee geeft Jezus aan dat Hij de gelijkenis op zichzelf betrekt.
 
In de schikking zien we de hoeksteen bij de poort, de verbindende schakel in de lijdensweken.
 
Van de 7 kaarsen, die de lijdensweken symboliseren, branden er vandaag 4. Zo wordt verbeeld dat met het vorderen van de lijdenstijd, het licht langzaam wijkt voor het lijden en sterven van onze Heer.
lees meer »
 
2de Lijdenszondag, 5 maart 2017

2de Lijdenszondag, 5 maart 2017
Vandaag is het thema: Uitbundige stilte

We kunnen ons voorstellen dat wij langs de kant van de weg staan en zien hoe Jezus langs rijdt op een ezel. Er wordt gejuicht en geroepen. De verwachtingen zijn hoog gespannen:  ‘Deze stille man op de ezel zal koning worden. Hij is de gezegende die komt in de naam van de Heer. Hij zal ons bevrijden’.

In de schikking van deze 2de Lijdenszondag zien we als teken van zegen in de poort grote bladeren, die zegenende handen verbeelden. De komst van de Koning brengt zegen mee voor de mensen…. Alleen anders dan verwacht.
 
 De 7 kaarsen symboliseren de 7 lijdensweken. Omdat in deze weken  iedere zondag een kaars minder wordt aangestoken branden er vandaag 6 kaarsen.  Zo wordt verbeeld dat het licht wijkt voor het lijden en de komende dood van onze Heer. 
lees meer »
 
Paasproject liturgische schikkingen 2017

Paasproject liturgische schikkingen 2017
Dit jaar is het thema van het Paasproject: " Zoek de stilte ".
 
We gebruiken een paarse ondergrond.

1ste Lijdenszondag, 26 februari 2017
 
Als basis voor de schikkingen is gekozen voor een poort – als verbindende schakel tussen de lijdensweken.
Een poort geeft ook een overgang aan; je komt van buiten en gaat naar binnen…… en andersom. De poort… staat ook voor onze zoektocht naar de stilte. Vanuit ons dagelijks leven gaan we als het ware een poort door om ons te bezinnen op wat van waarde is voor ons persoonlijk leven en ons samenleven.
In de stilte kunnen we op adem komen, om vervolgens met hernieuwde energie weer in beweging te komen.
 
De 7 kaarsen symboliseren de 7 lijdensweken waarvan het licht langzaam in de loop van deze weken dooft..
lees meer »
 
Liturgische schikking Eeuwigheidszondag, 20 november 2016

Liturgische schikking Eeuwigheidszondag, 20 november 2016
De gebroken spiegel symboliseert de mensen die we gedenken, gevat in
een cirkel van oneindigheid.
Het zwart van de stam en het kleed, geven de duisternis en diepe rouw weer.
De band van jute staat voor de vergankelijkheid van de mens.
De witte lelie geeft de kleur weer van vreugde, onschuld en zuiverheid;
het is tevens symbool van de opstanding en Gods vertrouwen.
Het licht: Gods aanwezigheid wordt door het licht van de kaars uitgebeeld.
 
 
Liturgische schikking dankstond voor gewas en arbeid 2 november 2016

Liturgische schikking dankstond voor gewas en arbeid 2 november 2016
Op de dankdag voor arbeid en gewas,
Danken we God voor alle zegeningen.
Ook voor de zieken die Hij genas om niet.
God stuurt geen rekeningen.
 
In de kerk staan met creatieve hand
Geschikt, fijne vruchten tentoongesteld,
Geoogst uit zee en van het land:
Een stroom van zegeningen, welgeteld.
 
De vele gaven die God ons gaf,
Delen we met zieken en ouderen,
Hij die mild ons gaf, Zijn stok en staf,
Was’t die ons steeds bewaarde.
 
De giften kunnen slechts symbolisch zijn
Voor de aandacht en het hulp verlenen,
die we alle dagen, door groot en klein,
Liefdevol aan onze zwakken mogen geven
lees meer »
 
Liturgische schikking 25 jarig jubileum Siebe & Trienke als kostersechtpaar, 2 okt. 2016

Liturgische schikking 25 jarig jubileum Siebe & Trienke als kostersechtpaar, 2 okt. 2016
Vandaag vieren we dat jullie, Siebe en Trienke, 25 jaar als kostersechtpaar verbonden zijn aan onze gemeente. Een  jubileum, gefeliciteerd!
Op de tafel zien jullie een kleurig boeket bloemen in donkere en lichte kleuren.

 
 
lees meer »
 
Liturgische schikking 25 jarig jubileum Oebele als organist, 2 okt. 2016

Liturgische schikking 25 jarig jubileum Oebele als organist, 2 okt. 2016
De uitleg van de schikking die voor Oebele gemaakt is, is geïnspireerd vanuit een gedeelte van Psalm 150:
 
looft Hem met harpen, luiten en trommels,
looft Hem met blij bazuingeschal,
looft met cimbalen, luiten en orgels,
looft Hem met snarenspel.
 

 
 
lees meer »
 
Liturgische schikking Hemelvaartsdag, 5 mei 2016

Liturgische schikking Hemelvaartsdag, 5 mei 2016
We gedenken de Hemelvaart van Jezus Christus 40 dagen na Pasen. Hij zegent de leerlingen terwijl Hij opgenomen wordt in de hemel. Zij moeten Jezus loslaten, maar krijgen de belofte dat Hij hen een helper zal sturen; de Heilige Geest.

 
lees meer »
 
Liturgische schikking Stille Zaterdag, 26 maart 2016

Liturgische schikking Stille Zaterdag, 26 maart 2016
 
Liturgische schikking Goede Vrijdag, 25 maart 2016

Liturgische schikking Goede Vrijdag, 25 maart 2016
Op Goede Vrijdag herdenken wij het lijden en sterven van Jezus.
De liturgische kleur is zwart.
Het zwarte kleed, voorhangsel, verwijst naar duisternis, dood,
verdriet en verlatenheid.
Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden in tweeën.
De rode anemonen staan symbool voor het bloed van Jezus.
De stenen verwijzen naar het graf.
lees meer »
 
Liturgische schikking Witte Donderdag, 24 maart 2016

Liturgische schikking Witte Donderdag, 24 maart 2016
Avondmaal om te gedenken
zo groot, zo ongewoon.
Het gebroken brood,
lichaam van Gods Zoon.

De wijn, het bloed van Jezus
het nieuwe verbond.
Vergeving is waar het
voor staat en stond.
 
 
Liturgische schikking Bidstond voor gewas en arbeid, 9 maart 2016

Liturgische schikking Bidstond voor gewas en arbeid, 9 maart 2016
In de schikking van vanavond staan de witte tulpen en de elzenkatjes centraal.
Blad en bloem ontvouwen zich tussen de dode takken als stille getuigen van de komende lente.
lees meer »
 
Liturgische schikking kerst 2015 Liturgische schikking kerst 2015
Jesaja brengt een boodschap van hoop en troost in een moeilijke tijd.
Het is  ook een oproep  om te zien waar in ons dagelijks leven  de hemel de aarde raakt.
lees meer »
 
Liturgische schikking 4e advent, 20 december 2015

Liturgische schikking 4e advent, 20 december 2015
Op deze vierde zondag van de advent horen we over de geboorte van Johannes. Zacharias krijgt zijn stem weer terug en zingt een uitbundig loflied.
lees meer »
 
Liturgische schikking 3e advent, 13 december 2015

Liturgische schikking 3e advent, 13 december 2015

Vandaag is het de derde zondag van Advent.
De kleur is roze: in deze donkere dagen breekt er toch al iets van Gods licht door.
 
Lukas beschrijft de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth die beiden te maken hebben met een bijzondere zwangerschap.
lees meer »
 
liturgische schikking 2e advent, 6 december 2015

liturgische schikking 2e advent, 6 december 2015
Op de tweede zondag van de advent horen we hoe de engel Gabriël Maria komt vertellen
dat zij zwanger zal worden van een zoon die zij de naam Jezus moet geven.
Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.
lees meer »
 
Liturgische schikkingen Advent en Kerst 2015

Liturgische schikkingen Advent en Kerst 2015

Het thema voor de symbolische schikkingen in de komende adventstijd en Kerst is:
 “De hemel raakt de aarde”.
 
Als basis voor de schikkingen hebben wij een gedroogd palmblad genomen. Het blad heeft een mooie gebogen vorm die aan één kant open is. De bovenkant loopt uit in een smalle en dunne punt. Met deze vorm symboliseren we de verbinding tussen hemel en aarde.

Op de eerste zondag van de advent horen we hoe de engel Gabriël aan Zacharias vertelt dat Elisabeth, zijn vrouw, een zoon zal baren. Zacharias is met stomheid geslagen.
lees meer »
 
Liturgische schikking 22 november 2015, Eeuwigheidszondag

Liturgische schikking 22 november 2015, Eeuwigheidszondag
Loslaten en afscheid nemen is een moeilijk weg om te gaan.

De stronk in de schikking  verwijst naar hen die ons zijn voor gegaan.

De witte lelie verbeeldt het licht van Gods heerlijkheid.
Het water in de schaal omgeeft het eilandje waarop
we de samen gebonden grassen zien.

De grassen staan voor mensen die elkaar vasthouden en sterken,
tot het moment komt dat het tijd is om elkaar los te laten…..
lees meer »
 
Liturgische schikking 4 november 2015, dankstond voor gewas en arbeid

Liturgische schikking 4 november 2015, dankstond voor gewas en arbeid
De groene omhoogstaande aspidistra bladeren verbeelden hoe wij ons hart openen voor God. Het fruit en de groenten staan voor de oogst.
De vingerplantbladeren staan symbool voor de handen van de Heer, waarin we al onze zorgen en dank mogen leggen.
 
Schikking 4 oktober 2015, 25 jarig ambtsjubileum ds. Mol

Schikking 4 oktober 2015, 25 jarig ambtsjubileum ds. Mol
Het bloemstuk heeft aan de basis een groene krans
met daarin de kerkelijke feestdagen in hun eigen kleur.
Het begint met paars voor Advent, wit voor Kerst,
 paars voor de Lijdenstijd, wit voor Pasen,
 rood voor Pinksteren .
 
Te midden hiervan zien we een herdersstaf van bandwilg,
voor ds. Mol die 25 jaar predikant is,
en in deze gemeente al 17 jaar onze voorganger,
de kleur van de rozen vertellen over de liefde en passie
waarmee hij het ambt uitvoert.
 
Het aantal rozen, 4,  verbeeldt het gezin.
De papierrollen staan voor hun schrijfkunst
dominee voor zijn  deelname  o.a. aan het schrijven
van de boekjes 12 artikelen over God, Jezus en Heilige Geest,
waarmee niet alleen binnen onze gemeente,
maar ook veel mensen van buiten aangeraakt worden.
Loes als secretaresse van de cie bijz. diensten en liturgie
 
De bessen van de vliertakken
en de granaatappel met haar vele zaden
vertellen van vrucht dragen.
Er zijn al veel vruchten afgeworpen
en we hopen in de toekomst
nog meer vruchten te mogen ontvangen.
lees meer »
 
Pinksteren 2015 Pinksteren 2015

De schikking waaiert uit in kleuren van warmte en vuur.
 
Gods adem, Zijn Geest over ons uitgestort en aan ons oplichtend.
Van boven neerdalend het oranje/rood van vuur en geestkracht.
Pinksteren is ook het feest van elkaar verstaan, waar je ook vandaan komt.
 
Het oranje/rood doet mensen spreken.
God schenkt aan ons Zijn Geest.
Een vuur, een tong, een teken, de kleur van Pinksterfeest.
Niets kan de vonk meer doven;
een vuur dat niemand stuit daalt neer op wie geloven, de vlammen slaan eruit.
 
Hemelvaart 2015 Hemelvaart 2015


De roos, centraal in de schikking, verwijst naar Jezus. Elf witte bloemen verwijzen naar de elf discipelen. De calla’s wijzen naar de vier windstreken van de aarde waarheen de discipelen gezonden werden.
Het witte kleed staat symbool voor de witte gewaden van de engelen.

Een wolk

Een wolk komt tussen Hem en ons
Ineens is Hij verdwenen

Geen muur
geen dichte deur
gesloten voor altijd
waar achter Hij verdween

Een wolk, een waas
doorzichtig soms,
geluid dat komt
en gaat, veelstemmig licht
vervaagt gezicht
mijn Jezus gaat!
 
Maar komt terug
Hij laat ons niet alleen
Hij komt en gaat
is bij je, soms
voelbaar, tastbaar
soms lijkt Hij weg
verdwenen
achter een wolk.
 
Lijdenstijd, Stille Week en Pasen 2015 Lijdenstijd, Stille Week en Pasen 2015
Wij gaan op weg naar Pasen en volgen Jezus op zijn weg door de tijd: de lijdenstijd. Hij gaat zijn weg door de diepte heen.
Het thema in deze lijdenstijd is: ‘OPEN JE HANDEN’
 
De basis van de schikkingen is een kronkelige stronk en twee handen van metaaldraad. De handen hebben een dubbele betekenis; ze staan voor de handen van God, soms nauwelijks merkbaar, om op een ander moment als sterk en dragend ervaren te worden. Tegelijk zijn Gods handen ook onze handen.
In de verhalen  die we de komende tijd horen is Jezus bij uitstek de mens, die Gods dragende en delende handen zichtbaar heeft gemaakt. In navolging van Hem worden wij geroepen om na te denken waar onze handen kunnen delen, troosten of helen.


PASEN, OPSTANDING


STILLE WEEK, STILLE ZATERDAG


STILLE WEEK, GOEDE VRIJDAG


STILLE WEEK, WITTE DONDERDAG7e LIJDENSZONDAG

Het is palmzondag.
We zien de slinger van rode bloemen die samen een weg vormen. Ze verwijzen naar de jassen die door de mensen uitgetrokken werden om een rode loper voor Jezus te vormen toen hij de stad Jeruzalem binnentrok op een ezelsveulen.
De handen juichen mee met de vele stemmen.
 
 
Vol van hoop
verwachting
handen hoog
Hosanna
Hij komt
Koning van de  vrede
 
Anders
altijd anders
deze nederige koning
 
God
leer ons de weg te gaan
van deze koning van de vrede.


6e LIJDENSZONDAG

De liturgische kleur is paars.
In de schikking zien we hoe de handen nadenkend, bezinnend  tegen elkaar liggen.
De korenaren en de graankorrels verwijzen naar de schriftlezing uit Johannes, waarin we horen hoe Jezus vertelt over de graankorrel die moet sterven om veel vrucht voort te kunnen brengen. Jezus gebruikte dit als beeld van Zijn leven;  ook Hij moest het leven verliezen om leven te winnen.
 
Graan
dat valt in de aarde
en sterft
brengt veel vrucht voort
 
leven verliezen
leven vinden
 
God,
wij bidden
help ons
ons te bezinnen
op wat leven geeft5e LIJDENSZONDAG

5e lijdenszondag: Johannes 6:1, 4-15 (5 broden en 2 vissen)  'Verheug u'
De kleuren zijn paars en roze. Dit is de zondag waarop al iets van het licht van Pasen doorbreekt. Jezus laat zien wat vrede en rust in het dagelijkse leven betekent door veel mensen eten te geven.
Hij breekt het brood en deelt uit: 5 broden en 2 vissen blijken meer dan genoeg te  zijn.
Symbolisch weergegeven door middel van 5 vaasjes gevuld met donkerroze roosjes en 2 vaasjes met lichtroze roosjes.
De handen symboliseren het delen.
Jezus laat zien dat delen betekent dat er licht doorbreekt, dat het blijdschap geeft en geluk.
Zijn handen leggen het breken en delen in de onze.

Licht
breekt door
waar liefde gedeeld wordt
brood en vis
voedsel om te leven
handen die uitgestoken worden
naar elkaar
 
God
dat onze handen
delen
van hetgeen we
ontvangen hebben4e LIJDENSZONDAG

4e lijdenszondag: Johannes 2:13-22 'Mijn ogen'
De handen zijn vandaag geopend om  de wet, die de levenskracht is voor de mens, te ontvangen en door te geven. De leefregels die van God gegeven zijn, zijn goud waard en zoeter dan honing. De paarse bloemen staan voor  bezinning en inkeer, de klimop verbeeldt de trouw van God.

Regels ten leven
door Gods hand gegeven
fijn goud
in overvloed
hoogmoed
begeerte
grijpen en graaien
maken de tempel
tot een markt
Jezus handen
maken ruimte voor Gods goud
 
God
leer ons zien
het goud van Uw wet3e LIJDENSZONDAG

3e lijdenszondag: Marcus 9:2-10 'Gedenk'
De orchidee symboliseert de teerheid en kostbaarheid welke door de handen beschermd worden. De orchidee volgt de lijn van de handen.
De psalmdichter ervaart zo Gods handen, de leerlingen op de berg willen met hun handen de ervaring van intens geluk beschermen en vasthouden.
 
Verlangen                                                                                        
naar
beschermende
handen
ervaring van licht
vasthouden
doorgeven
een leven                             
lang    
God
gedenk
Uw barmhartigheid2e LIJDENSZONDAG

2e lijdenszondag: Psalm 25 en Marucs 1:12-15 'Roept Hij mij aan'.
In de schikking zien we de geopende handen waar we liefde en trouw mee mogen
ontvangen en waar wij ook mee kunnen delen en troosten.
De stronk verbeeldt de weg die Jezus gaat. Het paarse kleed met de jute eronder staan symbool voor soberheid en inkeer.
 
De stenen met het gaas eromheen verwijzen naar de ballast die je bij de Heer mag brengen.
Daarnaast zien we sneeuwklokjes als teken van hoop.
Gods trouw wordt verbeeld door het groen in de schikking.

open je handen
naar Gods weg
van liefde en trouw

op die weg
vind je de ander
de ander
die je aanroept
zo
bloeit
hoop
 
God
roep ons
aan1e LIJDENSZONDAG

1e Lijdenszondag: Psalm 31 : 1-7 en Lucas 23 : 44-49, 'Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest'.
Het paarse kleed en de jute verwijzen naar de periode vóór Pasen, een tijd van inkeer, bezinning en gebed.
In de schikking zien we handen, die de overgave van Jezus symboliseren.
De stronk verbeeldt de weg van Jezus naar het kruis, die Hij heeft afgelegd in het vertrouwen dat Hij zijn geest in de handen van God de Vader mocht leggen.
De hedera, klimop en het mos verbeelden de trouw van God.Ook in de wekelijkse bloemengroet (zie foto hierboven) zijn de handen verwerkt. Samen met de gids die we in de kerk deze weken gebruiken, wordt de bloemengroet bezorgd.