Dankdag, 4 november 2020

Dankdag, 4 november 2020
Is er in diepe crisis
nog wel stof tot danken
of is dat uitgesloten,
vervliegen alle klanken?

Klinkt de Liefdesmelodie
ons door God gegeven
als een sterke houvast
in ons moeilijk leven?

Dan kunnen we danken
voor liefde en verzoening
de nabijheid van zijn Geest,
voor vrijspraak en voldoening.

Voor vriendschap, aandacht,
een oprecht luisterend oor.
Zo breekt toch op dankdag
ons loflied weer door.
terug