2e Lijdenszondag, 6 maart 2022

2e Lijdenszondag, 6 maart 2022
Jezus, diep in de woestijn.
 
Jezus, diep in de woestijn,
  eenzaam en vol vragen,
voerde daar een zware strijd
  veertig lange dagen. 
 
Stenen nam Hij niet voor brood,
  Hij is niet bezweken
ook al was de honger groot
  voor zijn tegenspreker.
 
Alle rijkdom, alle macht
  lagen in zijn handen,
als Hij maar een knieval bracht
  voor zijn tegenstander.
 
Jezus zei, ik kniel niet neer,
  want er staat geschreven:
Bid alleen tot God de Heer,
  dien hem heel je leven.
 
Jezus, diep in de woestijn,
  veertig lange dagen.
 
(Hanna Lam)                                       
 
terug