Eeuwigheidszondag 2020


Liturgische schikking bij  Ps.: 121 en Joh 4: 7-14

De stenen, als je radeloos bent van gemis en verdriet en niet meer weet hoe de draad van het leven weer op te pakken.
Deel je zorgen en verdriet met God de bron van levend water die zal altijd blijven stromen, zorgt voor jou en deelt je smart.
Het hart straalt en komt tot bloei, is gevuld met warmte en licht en omwikkeld met klimop die hoop geeft en kracht.
De linten verbonden met het licht van de Eeuwige en met hen die ons zijn voorgegaan, draad van de liefde verbindt voor altijd de draad van ’t gemis.

De dood is niet het einde
Het licht gloort vanuit het donker 
En wijst ons de weg 
Die wij mogen gaan.
 

Bekijk alle foto's
 
Ingebruikname kerkorgel na restauratie 24-11-2017

Bekijk alle foto's
 
Pasen 2017

Bekijk alle foto's
 
Kerstoratorium 'Een nieuw begin' (2016)

Bekijk alle foto's
 
Liturgische schikkingen Gereformeerde Kerk

Dit album bevat foto's van liturgische schikkingen in de Gereformeerde Kerk te Opeinde.

Bekijk alle foto's
 
Liturgische Schikking Eeuwigheidszondag 20-11-2016

Bekijk alle foto's
 
Ouderenmiddag 2016

Bekijk alle foto's
 
driemaal 25-jarig jubileum: kosters en organist


Zondag 2 oktober 2016 hadden wij drie jubilarissen in ons midden. Siebe en Trienke Groos zijn 25 jaar koster; Oebele Kooy is 25 jaar organist in onze gemeente.
 

Bekijk alle foto's
 
Ondertekening intentieverklaring sow tijdens startzondag 2016

Bekijk alle foto's
 
Afscheid Ds. Deelstra

Bekijk alle foto's
 
Optreden Up4S 3 juli 2016

Bekijk alle foto's
 
Afscheid kindernevendienst 3 juli 2016 hervormde gemeente

Bekijk alle foto's
 
Gemeeentezondag 26 juni 2016 hervormde gemeente

Bekijk alle foto's
 
125 jaar Gereformeerde Kerk Nijega - Opeinde - De Tike

 
 

Bekijk alle foto's
 
Oud IJzer Actie 2016

Bekijk alle foto's
 
Nacht zonder Dak 2015


 

Bekijk alle foto's
 
ClubStriid 2016

Ook dit jaar hebben de jongens en meiden meegedaan aan Clubstriid. Clubstriid is een activiteit van de Federatie Christelijk Jeugdwerk Friesland (FCJF).
Clubs uit verschillende Friese plaatsen gaan de strijd met elkaar aan; ieder in de eigen woonplaats. Er moeten verschillende opdrachten worden uitgevoerd, waarbij de hulp van de dorpsbewoners vaak nodig is.
 
Aan deze clubstriid is ook altijd een actie voor een goed doel gekoppeld. 
 
Kijk voor meer informatie op de site van de YMCA

 

Bekijk alle foto's
 
Krystkuier 2015

Vrijdag 18 december gingen ongeveer 400 mensen op pad naar het kerstkind.

Bekijk alle foto's
 
Klussendag Gereformeerde Kerk 11 april 2015

‘God wint’ en ‘Open je Handen’.

Dit zijn de thema’s van het 40-dagenproject, het gezamenlijke project van de zending, de kindernevendienst en de diaconie. Als afsluiting is er een klussendag georganiseerd onder het motto “De handen uit de mouwen”.
 
Verder zijn er verschillende actieve workshops georganiseerd

Kortom een leerzame, actieve, gezellige dag voor het hele gezin!

Bekijk alle foto's
 
LITURGISCHE SCHIKKING EEUWIGHEIDSZONDAG 23 NOVEMBER 2014


UITLEG:

Het donkergrijze doek is een teken van rouw, het witte doek van zuiverheid.
De schikking is gemaakt op een ronde boomschijf waarin de jaarringen zichtbaar zijn.
Allen die we herdenken met de aangestoken kaars, jong of oud, heeft net als
deze boom een aantal jaren geleefd.
Op de schijf een kruis, het symbool van het christelijk geloof en een verbinding tussen hemel en aarde.
Op het kruis een schikking van witte rozen, calla’s en paarse bloemen, wit staat voor zuiverheid en de kleur paars voor verdriet en rouw.
Klimop en Sempervivum (huislook) als beeld van eeuwig leven.
De schelp met water op de schijf, herinnert ons aan de doop, het leven en aan de wedergeboorte.
 
Lied 731: Vergeet niet hoe wij heten
 

 

Bekijk alle foto's
 
LITURGISCHE SCHIKKING DANKSTOND 5 NOVEMBER 2014


De beweging omhoog in de schikking symboliseert de dank aan God.
De dank, voor alles wat wij van God ontvangen, wordt ook tot uitdrukking gebracht in het friese gedicht "Tankgebed" van Wieke de Boer  

Bekijk alle foto's
 
Seniorenmiddag 2014

Donderdagmiddag 30 oktober 2014 is de jaarlijkse seniorenmiddag geweest.
Er was een heuse high-tea georganiseerd en voor het muzikale gedeelte waren de Aldegea-sjongers uit Oudega uitgenodigd.

Hierbij een fotoverslag.
 

Bekijk alle foto's
 
Liturgische schikking ingebruikname Liedboek "Zingen en bidden in huis en kerk" 5 oktober 2014UITLEG:
 
Wij nemen  vandaag op een feestelijke manier het nieuwe liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk”  in gebruik.
 
De liturgische kleur is rood, de kleur van de Heilige Geest.
 
De G-sleutel staat voor de toon, de orgelpijpen vertellen het verhaal.
De diverse bloemen verbeelden de gemeente; de kleuren van de bloemen symboliseren, samen met de muziek, de emoties die we terugvinden in de liederen.
 

Bekijk alle foto's
 
Broers Elverdink, 25 mei 2014

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 2013

Op zondag 22 september hielden we onze startzondag van het nieuwe seizoen. Tot de activiteiten behoorde een route langs verschillende stands in het parkje bij het dorpshuis in Nijega. Drie van de tien activiteiten leverden materiaal op voor de afsluitende zangdienst in de kerk te Nijega: top 5 van liederen, reactie op een stelling, een reclametekst voor de kerk.

Bekijk alle foto's