Startzondag, 18 september 2022 Startzondag, 18 september 2022
Mensen hebben mensen nodig
Om elkaar te dragen
Om elkaar tot leven te brengen
 
Mensen hebben mensen nodig
Om voor elkaar op te komen
Om samen te werken
aan welzijn en geluk
 
Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van Liefde
God van gerechtigheid
 

Doe die liefde in ons ontvlammen
Die ons omkeert naar elkaar
Die ons doet zorgen voor elkaar
 
Dat wij U liefhebben
Dat wij onze naaste beminnen
Dat wij onszelf kunnen beminnen

 
terug