HERVORMDE GEMEENTE OPEINDE, NIJEGA en DE TIKE

Hervormde kerk te Nijega
HERVORMDE GEMEENTE OPEINDE, NIJEGA en DE TIKE

Graag ontmoeten wij u in onze diensten!

Kerk
Hearrewei 1, 9217 VN  Nijega
iedere zondagmorgen om 9.30 uur dienst.
(incidenteel 's middags of 's avonds bijzondere diensten)

Predikant
ds. J.F. Mol, Kommisjewei 10, 9217 RN  Nijega
0512-371525
Kostersechtpaar
fam. A. de Jong, Kommisjewei 2, 9217 RN  Nijega
0512-371584 
 
3e Adventszondag, 13 december 2020

3e Adventszondag, 13 december 2020

In de lezingen wordt gesproken over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst.

Het groene mos doet denken aan groei en groen is de kleur van het Goede Leven. De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te ervaren is voor iedereen anders. 

Het roze van het kleed laat al iets zien van Gods licht in deze donkere dagen en de dennenappels staan symbool voor de mensen die uitzien naar het Licht.
lees meer »
 
2e Adventszondag, 6 december 2020

2e Adventszondag, 6 december 2020

In de lezingen van deze adventszondag wordt gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont.

De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door de kleur wit, wat we zien in de witte berkenschors en de bloemen van de Helleboris.

Ook de rechte tak verwijst naar gerechtigheid. De kronkeltak: wat krom geworden is zal recht worden.
lees meer »
 
Advent en Kerst 2020, Het Goede Leven

Advent en Kerst 2020, Het Goede Leven
Bloeien in Gods Licht

Wat is het goede leven? Wat goed is zal voor ieder mens anders zijn. De adventsperiode doet ons beseffen dat de plaats waar je wiegje of kribbe heeft gestaan, wel bepalend is voor je levenskansen, maar dat het niet alles zegt. Of je nu in Oekraïne, Indonesië of Nederland geboren bent, het gaat erom dat je tot bloei kunt komen. De geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, kan bloeien in Gods Licht.

In Adventstijd is de kleur paars, het symboliseert ingetogenheid.
De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een open schaal, opgebouwd uit driehoekjes van bamboe. De schaal staat op 4 flessen.

Het getal 3 staat voor de verbinding tussen het Goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover.
Het getal 3 komt terug in de driehoekjes van de schaal.

Het getal 4 verwijst naar de vier Adventszondagen, maar ook naar de vier windrichtingen.
Het getal 4 komt terug in de vier flessen.

De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wiegje of kribbe heeft gestaan.
Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren en tot bloei mag komen in Gods Licht. De schaal heeft een open vorm. Waar je ook vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk om dat Goede Leven te ervaren. 

1ste adventszondag, 29 november 2020
De vijgetakken staan voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al.
De groengrijze kleur van de dennentakken, waarmee de eerste fles is bekleed, stemt tot nadenken. 

 
lees meer »
 
Eeuwigheidszondag, 22 november 2020

Eeuwigheidszondag, 22 november 2020

We gedenken vandaag de mensen die ons zijn voorgegaan en waarmee we ons verbonden weten.

De schikking ligt op een bed van mos wat de aarde weergeeft.
De grote bladeren ten teken dat we gedragen worden door God, de klimop als symbool voor trouw.
Het witte kleed geeft zuiverheid en stilte weer.

Twee bogen geven de verbinding weer tussen God en de aarde en zijn  liefde voor de mensen.
De kronkelwilg verwijst naar de levensweg van hen die we gedenken, de lelies symboliseren reinheid en verbondenheid.
Het licht van de kaars als teken van Gods aanwezigheid. 
lees meer »
 
Dankdag, 4 november 2020

Dankdag, 4 november 2020

Bij de schikking van Dankdag zien we op en rondom de boomstronk de vruchten van een rijke oogst.
Want ondanks de corona ging de natuur onverstoorbaar door met groeien, bloeien en vrucht geven.
lees meer »
 
Biddag, 11 maart 2020

Biddag, 11 maart 2020

Bij de schikking van Biddag zien we op de boomstronk nieuw leven:
gele primula's, witte druifjes en rode tulpen.

De hedera verbeeldt de trouw van God.

Gebroken eierschalen staan voor de kwetsbaarheid van de mens.

De lichtjes zijn symbool voor licht en hoop.
 
lees meer »