Begraafplaatsen Begraafplaatsen
Het beheer van de begraafplaatsen te Nijega en Opeinde berust bij de Hervormde Gemeente te Opeinde-Nijega-De Tike, vertegenwoordigd door het College van Kerkrentmeesters.
terug