Liturgische schikkingen 2024 Liturgische schikkingen 2024
Het thema van de lijdenstijd is: Ga mee! om samen te getuigen van Geloof Hoop en Liefde.
De teksten zijn van Jeremia.Pasen 2024

Pasen is het feest van hoop en nieuw begin.
Johannes begint in het evangelie met: vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was.
De leerlingen van Jezus leven nog in het donker en kunnen nauwelijks geloven dat Jezus opgestaan is, de stilte op stille zaterdag klinkt nog na.
Duisternis kan hardnekkig zijn.
Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis.
Het open graf is de stille getuige van Jezus opstanding.
Jezus roept Maria en zij is de eerste stralende getuige.
In de schikking ligt de nu groene bol schuin naar boven, vanuit de opening stroomt nieuw leven.
Voorjaarsbloemen en bloeiende takken vormen samen een levensader.

Een stroom van licht
verdrijft het duister.
Kleurrijke,
geurende lente.
Stille Zaterdag 2024

Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt (Klaagliederen 3:26).
Vertrouwen op God

In deze teksten gaat het over wachten en vertrouwen.
Alles op zijn tijd, niet per se op mijn of op jouw tijd.
In onze huidige samenleving is het bijna ondenkbaar dat we moeten wachten, de mens domineert alles.
Omgaan met ons ongeduld is moeilijk, behoeften worden zo snel mogelijk vervuld. 
Deze dag leert ons rust te hebben en te vertrouwen op het mooie dat komen gaat, de opstanding van het licht, de nieuwe morgen.
Kernwoorden hierbij zijn vertrouwen en wachten

Het kruis als
aardse belofte,
tekens van hoop,
trouw en toekomst.Goede Vrijdag 2024

Ook al schreeuw en huil ik uit alle macht,
Hij wil niet naar mijn gebeden luisteren!
(Klaagliederen 3:8)

Duister is het en zwart. Er is geen licht meer zichtbaar. Deze tekst sluit aan bij hoe we de Veertigdagentijd begonnen, bij de tekst van Aswoensdag. Op deze
woensdag startte de periode van bezinning: ‘wie zijn wij, wat doen wij?’ Deze lezing gaat over het zien van diepe ellende, duisternis. Vragen die we stelden of reflecties die we hebben gevonden hebben geen antwoord of vervolg gekregen. Het maakt wanhopig. Is er nog hoop op deze dag waarop alles zwart is
geworden; een letterlijke duisternis over het hele land (Lucas 23)? Een van God verlaten dag.
Kernwoorden zijn ellende en duisternis

Het houten kruis
dat de wereld draagt.
Oorverdovend stille
zoute tranen.
Witte Donderdag 2024

Hierop zei Jezus: ‘(...) Jullie zijn dus rein - maar niet allemaal.’ (Johannes 13:11)

In deze tekst is veel symbolische taal verwerkt. Jezus gebruikt het voeten wassen om de discipelen iets te leren en het is een oproep om te handelen. Hij inspireert degenen die het zien. Hij is het die zijn leven opoffert om ‘het vuil’ van de leerlingen (de wereld) op zich te nemen, en Hij schenkt de schoonheid van het eeuwige leven. Daarmee roept Hij de leerlingen op om een dienaar voor elkaar te zijn en zijn voorbeeld te volgen.

In de bol worden klokjes geplaatst, de oproep om dienaar te zijn.
Hiervoor wordt een witte campanulaplant gebruikt die in de bol wordt geplaatst. De witte doek verwijst naar de voetwassing. De campanula is een makkelijke plant met kleine sterke bloemen die eindeloos bloeit en groeit, zelfs in onherbergzame gebieden. Zelfs tussen de stenen overleeft deze krachtpatser. Het is een dankbare bloem waarmee je kunt laten zien dat je dankbaar bent.

Klokjesbloemen
herinneren ons
aan dankbaarheid
en liefde voor de
dienende leider.
7e lijdenszondag 2024, Palmpasen

Op deze Palmzondag lezen we Jeremia 5
…´Kijk om je heen of er iemand is die rechtvaardig handelt, die naar eerlijkheid streeft.´
Vandaag begint de Goede of Stille Week. We lezen het verhaal van
Jezus’ intocht in Jeruzalem.
Het lijkt allemaal feestelijk maar Lucas vertelt
dat Jezus huilt als hij de stad binnen rijdt.
 
Ook Jeremia kent deze tranen. Het volk is terug bij af. De stad heeft over zichzelf
het onheil afgeroepen. Jeremia is onthutst en bang. Is er nog een rechtvaardige te vinden?
Komende week lezen we van Jezus’ lijden en sterven. De rechtvaardige die het oordeel draagt.
 
In de schikking staat, in plaats van het broodhaantje, de groene bol die verwijst naar de aarde. De Palmpasenstok symboliseert het kruis dat gedragen wordt om de aarde te redden.
Aan de dwarsligger hangen 30 abrikozen die de 30 zilverlingen verbeelden.
De 12 noten verwijzen naar de 12 discipelen.
De buxus in de pot staat voor Palmpasen.
 
Hosanna!
Roept het volk
De twaalf juichen, vrezen
Verraden
Levende aarde
6e lijdenszondag 2024

Op deze 6e lijdenszondag lezen we in Jeremia 32, dat Jeremia de onheilsprofeet een losser blijkt te zijn.

Machthebbers proberen critici de mond te snoeren door hen op te sluiten, maar God laat zich de mond niet snoeren.
Hij geeft Jeremia de opdracht om de akker van zijn neef te kopen, zodat het familiebezit blijft, en nooit eigendom van Babel zal worden.
Dat heet 'lossen' in de bijbel.
De kernwoorden voor deze dag zijn dan ook: rechtvaardigheid, vertrouwen, oplossen.
Op de bol zijn grassen toegevoegd, wat verwijst naar het land.
De paarse viooltjes symboliseren de aanwezigheid van God.
De Sanseveria staat in het midden van de bol als teken voor de rechtvaardige.

De aarde bezitten,
gebruiken te eren.
Rechtvaardig
is de nederige mens.
5e lijdenszondag 2024

Vandaag op de 5e  lijdenszondag is het een klein beetje Pasen.
Het donkere paars van boete en inkeer kleurt rose.
De kernwoorden voor deze dag  zijn hoop op vrede en gebed.

In Jeremia 29 worden we opgeroepen  om ons  te verheugen.
Het oordeel is niet Gods laatste maar voorlaatste woord,
Zijn laatste woord is genade, Pasen.
Een hoopvolle toekomst begint met gebed,
inzet voor vrede en voorspoed voor de stad, zelfs voor Babel.

De bol in de schikking zien we steeds groener worden,
de bremtwijgen staan in een V-vorm (het vredesteken).
De rose tulp tussen de V-vorm staat symbool voor gebed.

Bloem
als gevouwen  handen.
Biddend
om een vredesteken
uit de hemel.4e lijdenszondag 2024

In Jeremia 26:3 lezen we "Misschien zullen ze luisteren en met hun kwalijke praktijken breken".

Ogen om te zien, oren om te luisteren...Maar er wordt niet gezien en niet geluisterd.

De paarse bloemen van de primula symboliseren de donkere ogen waar het licht niet in weerkaatst.
Van onderaf wordt de bol iets groener door het toevoegen van groen mos tussen de schors.
Jonge uitlopende takjes reiken naar de hemel.

Gedoofde ogen met
sporen van licht
gehoorde waarschuwingen
en dan..
niets
3e lijdenszondag 2024/Fryske tsjinst

De bol, ferbyldet de ierde, is op in terrakotta pot setten.
De pottebakker besiket foar de safolste kear in moaie pot te meitsjen.
Sa is it ek mei de profeet Jeremia: hy fertelt it folk fan Israel hieltyd op en nij dat it oars moat
Dat se har bekeare moatte.
Dêrom: folhâlde en net opjaan om it goede te dwaan. Trou bliuwe oan it boadskip!
Om de bol hinne is in hedera krâns lein.
Fan ûnderop wurdt de bol wat griener troch it mos wat tusken de bast stutsen is.
De hedera en it mos ferwize nei de trou fan God.

Jimme binne
yn myn hannen
as klaai
yn 'e hannen
fan in pottebakker.
2e lijdenszondag 2024We lezen Jeremia 1: 4-19
Jeremia moet er aan geloven. Zijn bestemming wordt niet bepaald door zijn afkomst maar door zijn roeping.
Maar…hoe zwaar en moeilijk deze roeping ook zal zijn, God zal voor hem zorgen. Hij zal hem de woorden in de mond geven en terzijde staan.
 
De ondergrond van de schikking verandert van jute naar een paars kleed, de kleur van inkeer en ingetogenheid.
In de bol staan bloesemtakken; de bloei van de takken is een aankondiging van de naderende lente, een symbool van hoop.
 
Geroepen als profeet
Zoals bloesem
de lente roept.
Luister
nieuw bewustzijn
1e lijdenszondag

De schikking is een bolvorm die de aarde symboliseert en de kringloop van het leven.
De bol staat op een jutekleed als teken van soberheid, de dorre, groen gele takjes en de grijze slingers van tillantia verwijzen naar de donkerheid en het verdriet, maar ook voor bezinning en inkeer.
 
Jeremia was door God gezonden om het volk te waarschuwen voor de gevolgen van hun leefstijl.
Hij wijst ze op de broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben.
Zijn kritische boodschappen waren vaak moeilijk en pijnlijk om te horen en vielen niet altijd in vruchtbare aarde, maar ze bevatten ook hoop op herstel en vergeving.
Daarom is de bol in het begin van de lijdenstijd donkerbruin, en wordt hij in de komende lijdensweken groener .
Langzaam dringt het Licht door.
 
Hosanna
verstomd.
Palmtakjes van toen
verdroogd, verbrand.
Droge aarde,
gedragen kruis.

 
terug