Liturgische schikkingen Advent en Kerst 2015

Liturgische schikkingen Advent en Kerst 2015
Zondag 29 november, 1ste Advent
Zichtbaar teken daarvan zijn de stenen die dicht bij elkaar liggen. In de basisvorm zien we rode bloemen die verwijzen naar de Heilige Geest, waarvan dit kind vervuld zal zijn.
 
De hemel
raakt de aarde
in de belofte
van een kind
ongeloof
verstening
worden tot
hoop en
vertrouwen
daar
waar de
                                              hemel de aarde raakt

                                              God
                                              kom met Uw Geest
                                              open ons hart
                                              om Uw tekens te 
                                              verstaan
 
terug