Liturgische schikking 3e advent, 13 december 2015

Liturgische schikking 3e advent, 13 december 2015

De  gesloten knop van de lelie die voor Maria staat symboliseert de ontluikende zwangerschap.
De zuiderwind lelie staat voor Elisabeth.
De boog van gras staat symbool voor de verbinding tussen deze twee vrouwen die steun zoeken bij elkaar.
De rode bloemen staan ook hier als zichtbaar teken van de Heilige Geest.
 
 


De hemel raakt
de aarde
daar waar mensen
elkaar
ontmoeten
Gods Licht zichtbaar wordt
in woorden
van zegen
daar raakt de hemel
de aarde
 
God
kom met uw geest
opdat wij
goede woorden
spreken
terug