4e Lijdenszondag, 20 maart 2022

4e Lijdenszondag, 20 maart 2022

Goede God
U geeft vrucht
Ook als we het misschien niet zien.
 
Vandaag bidden we om:
Vrede, geduld, saamhorigheid en trouw
Want van U is de toekomst,
Kome wat komt,
Licht dat niet dooft,
Liefde die blijft.
terug