5de Lijdenszondag, 26 maart 2017

5de Lijdenszondag, 26 maart 2017
Vragen
Ze dwingen
Tot nadenken
 
Is hij de Messias
De beloofde bevrijder?
 
Trouwe God
Dat wij zien wat voor ogen is
Uw aanwezigheid
Vragen
Teer
Vol zachte kracht.
terug