Algemene informatie Algemene informatie
De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, de diaconie en de kerkrentmeesters.

De kerkenraadsvergaderingen zijn zo mogelijk altijd op de 1e woensdag van de maand. De moderamenvergaderingen zijn zo mogelijk altijd op de laatste woensdag van de maand.
lees meer »
 
Pastorale zorg Pastorale zorg
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of rechtstreeks telefonisch of per email met Renate de Vries - Martini

 
lees meer »
 
Ouderlingen en jeugdouderlingen

Ouderlingen en jeugdouderlingen
De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor het verlenen van pastorale zorg aan de gemeente. Hiertoe is onze gemeente verdeeld in 4 wijken, ieder verdeeld in een aantal secties.

Er is daarnaast een jeugdouderling, belast met de organisatie van jeugd- en jongerenpastoraat.
Email
 
 
Diaconie

Diaconie
Diaconaal werk in de gemeente
 
In het Engels kennen ze de mooie uitdrukking  ‘the heart of the matter’.  Daarmee doelen de Engelsen op de kern van de zaak. Diaconaat is zo’n kernzaak. Heeft Gods genade jou zo veranderd dat je God en de ander liefhebt zoals jezelf?  Zet zijn genade jou aan tot dienen, delen en doen?  Dienen, delen en doen zijn kenmerkend voor elke christen en kan nooit worden uitbesteed aan een aantal specialisten in de gemeente (lees: de diakenen). De bijbel staat vol aansporingen die ons aansporen om ook vandaag barmhartig, offervaardig en gastvrij te zijn. Die aansporing geldt voor de hele gemeente.
Diaconaat heeft dus te maken met dienen, delen en doen. Daarbij ligt de focus op het helpen van de naaste in nood. Denk daarbij aan ‘mensen die door ziekte of handicap in een isolement raken; gevangen zijn in armoede of schulden, in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer boven water kunnen houden en de hand moeten ophouden. Die mensen mogen we dienen, mee delen en het voor doen.
 
lees meer »
 
Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor alle praktische en financiele zaken van de kerk, zoals de kostertaken, zaalhuur, vrijwilligers, beamteam,  enz.

 
lees meer »