Collectebonnen GK Collectebonnen GK
Het is bekend dat de vaste financiële bijdrage van kerkleden aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Velen maken van deze legale mogelijkheid dan ook al gebruik. Echter, bij het geld dat via collecten voor verschillende doeleinden gegeven wordt, is dat niet mogelijk, omdat dan een betalingsbewijs ontbreekt. 

Als zo'n bewijs op een of andere manier wel te leveren is, heeft dat zelfs meerdere voordelen, zowel voor de kerkleden als voor de kerk.
Om de collectegelden als fiscale aftrekposten te kunnen aanwenden geven wij de mogelijkheid om bij collecten gebruik te maken van collectebonnen.

Informatie over collectebonnen kan verkregen worden via e-mail
 
terug