Evangelisatie Commissie Evangelisatie Commissie
De gezamenlijke evangelisatiecommissie heeft de taak gekregen om onze gemeenten voor te gaan, en ook te stimuleren, in het uitdragen van het Evangelie van Jezus Christus als Redder en Koning van onze wereld aan randkerkelijken en niet-kerkelijken in onze eigen woon- en werkomgeving.

De evangelisatie-commissie organiseert o.a.een "welkomstdienst" in het voorjaar, een "openluchtdienst" in juni, een "tentdienst" als afsluiting van de dorpsfeesten.
Daarnaast verspreidt de evangelisatiecommissie de Elisabethbode bij buiten- en randkerkelijken en vakantiebijbelgidsen.

Rekeningnummer: NL79 RABO 0389 0625 29
E-mail Evangelisatie-commissie 
terug