Giften GK Giften GK

Giften Schenkingen

Geeft u wel eens vrijwillig geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift.
Ook uw/de kerkelijke bijdrage is een gift!

Aftrekbaarheid periodieke giften
Periodieke giften, waaronder ook uw kerkelijke bijdrage zijn (onder voorwaarden) aftrekbaar van de belasting.
Middels een "overeenkomst" kunt u dit voor een langere tijd (5 jaar) vastleggen bij de belastingdienst.

Als u kerkelijke bijdrage geeft, mag u deze aftrekken van de belasting.
Voor het aftrekken van een gift gelden wel verschillende voorwaarden.

Een periodieke gift mag u aftrekken als u die doet aan een ANBI instelling (De PKN de Ferbining is dit)

U kunt nu kiezen of u de gift via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet (in dit geval de PKN Gemeente de Ferbining).

Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u het "format overeenkomst" hier downloaden.

Vervolgens dient u alle gegevens in te vullen en te laten ondertekenen door de voorzitter van het CvK.
Onder deze regeling vallen uitsluitend de periodieke giften.
U verbindt zich met een dergelijke overeenkomst tot afgifte van het toegezegde periodieke bedrag gedurende een

 

terug