Tsjerketún commissie

Tsjerketún commissie
In november 2020 zijn we begonnen met het project Tsjerketún. Het braakliggende terrein is nu anderhalf jaar verder veranderd in een bloeiende, actieve tuin en een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Vorig jaar juli hebben we daar zelfs de krant mee gehaald. Kerktuin als ontmoetingsplek in Opeinde: Kerktuin als ontmoetingsplek in Opeinde - Leeuwarder Courant (lc.nl)

Wat hebben we allemaal gedaan?
We hebben een schutting, moestuin, bloementuin en plukwand gemaakt. Ook hebben we elektriciteit naar het tuinhok aangelegd en er is een terras gemaakt.

Giften & donaties
Zonder de vele giften en donaties was dit allemaal niet mogelijk geweest, maar ook zonder de vele vrijwilligers was dit project niet gelukt. Onze dank is daarvoor groot en we hopen dat u in de toekomst aan ons blijft denken.

Welke activiteiten hebben plaatsgevonden in de Tsjerketún?
De Tsjerketún heeft als grootste doel om mensen te verbinden en samen te laten komen in een laagdrempelige omgeving. In onze ogen is dat het afgelopen anderhalf jaar zeker gelukt. Er zijn leuke activiteiten georganiseerd voor alle leeftijdscategorieën.

* Ontmoetingsplek
Om de week was er op dinsdagavond de mogelijkheid om samen te tuin te onderhouden. Deze avonden waren altijd zeer geslaagd. Er was koffie en thee en de gesprekken waren divers van aard. Verder was de Tsjerketún het gehele jaar open om elkaar te ontmoeten of te tuinieren in de tuin

* Jeugdactiviteiten
Er is catechese en kindernevendienst gehouden in de Tsjerketún. Er zijn afsluitende avonden en middagen gehouden met o.a. barbecues voor de jeugd. Het grootste hoogtepunt was dat de jongeren van de jeugdclubs geld hebben verzameld voor Nacht Zonder Dak door 1 nacht in hun zelf gemaakte hutten te overnachten in de Tsjerketún. Via deze link krijgen jullie een reportage van een NZD. https://photos.app.goo.gl/MjjtUg6NdNsj2ZcV7

* Oogstmarkt
In oktober hebben we een oogstmarkt georganiseerd voor de lokale bewoners die normaal vanuit huis natuurproducten verkopen zoals planten, aardappelen, worst, 18 zelfgemaakte bloemstukken etc., maar nu de mogelijkheid hadden om op de oogstmarkt hun producten te verkopen . Dit was een zeer geslaagd evenement en willen we jaarlijks organiseren. De eerstvolgende oogstmarkt staat gepland in september 2022.

Plannen voor de toekomst
We hebben natuurlijk nog zoveel plannen die we willen uitvoeren. Dat hoeft gelukkig niet allemaal in 2022 af te zijn. We hebben een paar projecten bedacht die we dit jaar willen realiseren, zoals een tuinkas, pergola, bibliotheekkast en wegwijzers. Wilt u of jij ons daarbij helpen? Graag! 

Met vriendelijke groet, De Tsjerketúncommissie
terug