Ondertekening intentieverklaring sow tijdens startzondag 2016