Witte Donderdag, 18 april 2019

Witte Donderdag, 18 april 2019
De voetwassing.
 
U hebt uw handen vuil gemaakt
aan onze voeten;
Wij overwegen nog
Of wij wel samen aan een tafel zullen gaan,
Breng ons te binnen
Het gebroken brood
Het geheim van het graan
Het geeft zich aan de aarde,
Sterft,
Breekt uit in leven
En laat ons niet ontgaan
De klare wijn
Van uw woorden,
Maak ons tot ranken
aan U, wijnstok van liefde
Wij zijn maar vluchtige mensen, 
                                                  Laat ons weer wonen 
                                                  Onder een dak. 
                                                  Breng ons weer thuis bij U                                                    aan tafel.

                                                  Jaap Zijlstra                                                
terug