Uriu (Roemeniƫ) Uriu (Roemeniƫ)
De Uriu-commissie is onder dankzegging tijdens de gemeenteavond in november 2013 opgeheven.
Het laatste geld is in juni overhandigd aan Ds. Gall. De laatste doelstelling, het bouwen van een school/internaat, is mede door onze giften gerealiseerd.

Uw giften zijn nog steeds welkom op rekeningnummer NL90RABO 0362713251.
terug