Triangel Kerkblad Triangel Kerkblad
Triangel ook digitaal?  Meld je nu aan!
Om te inventariseren hoeveel belangstelling hiervoor is vragen we u, als u Triangel digitaal wilt ontvangen in plaats van op papier.
Wij gaan ervan uit dat, als digitale verzending doorgaat, we dan uw e-mail adres mogen gebruiken voor eventuele verzending.Heeft u kopij, nieuws of wijzigingen bestemd voor de website of Triangel
dan kunt u deze opsturen via Email 
Inleveren voor 20.00 uur

INLEVERDATA KOPIJ TRIANGEL 2024
-
13-3
17-4
15-5
12-6  VOOR JULI/AUGUSTUS NUMMER
14-8
11-9
16-10
13-11  VOOR DECEMBERNUMMER
11-12  VOOR JANUARINUMMER 2025

  
 
terug