Schikking 4e Advent, 19 december 2021

Schikking 4e Advent, 19 december 2021
Op de 4e Adventszondag komen we steeds dichterbij Kerstfeest, dat maakt ons blij.
We lezen dit ook in Lucas 1:39-45.
 
 Maria en Elisabet haar oude tante zijn beiden zwanger, Maria van Jezus.
Ze  bezoeken elkaar en delen de vreugde van de zwangerschap.
Elisabet prijst Maria dat ze als jong onervaren meisje de woorden van de Heer heeft geloofd, ook al leek haar toekomst onzeker.
Door deze onbevangenheid en geloof heeft ze mee geholpen de geschiedenis in de wereld te veranderen.
Ze is hierdoor voor velen een bron van inspiratie geworden.
 
In de zon zijn wilgenkatjes geplaatst, als symbool voor nieuw leven.
De stralen van de zon worden nog duidelijker en langer.
De 2 ingepakte amaryllus bollen verbeelden Maria en Elisabet.
 
We zien verborgen in de bol, groeiend naar het licht de knop ontluiken, ten teken van nieuw leven, een gezegende toekomst.
 
In de lofzang van Maria lezen we,

‘met hart en ziel maak ik
Hem groot
en vrolijk zing ik om God
mijn bevrijder’
terug