Predikant Predikant


Sinds 1998 is ds. Jurrien Mol als predikant verbonden aan de gemeente.
Daarvoor was hij predikant in Tzum (1990-1998).

Ds. Mol (1962) studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht aan de Faculteit Godgeleerdheid.

In 2002 promoveerde hij op het proefschrift Collectieve en Individuele Verantwoordelijkheid, een beschrijving van corporate personality naar Ezechiël 18 en 20.

Ds. J.F. Mol, 0512-371525
terug