Liturgische schikking Bidstond voor gewas en arbeid, 9 maart 2016

Liturgische schikking Bidstond voor gewas en arbeid, 9 maart 2016
De witte dichtgevouwen tulpen symboliseren gevouwen handen, het gebed.
Wit is de kleur van puurheid.    
 
De elzenkatjes worden in verband gebracht met vruchtbaarheid.
Zo bidden wij voor wasdom en levenskracht.
Dat groeikracht het leven mag openbaren en vernieuwen.

De honger gaat de wereld rond,
we danken God voor overvloed.
O geef Heer, dat de hand toch doet,
wat wordt beleden met de mond,
en niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in nood.
Zoals Gijzelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.                            
terug