Liturgische schikking Biddag, 13 maart 2019

Liturgische schikking Biddag, 13 maart 2019
Gebed
 
Goede God
die de aarde gezegend heeft
met alles waarvan wij leven,
die haar als een wijngaard
met zorg en liefde heeft aangeplant,
zodat wij zullen genieten van haar goede gaven.
Wij willen eerlijke rentmeesters daarvan zijn
en niet meer nemen dan ons toekomt.
Want gulzigheid leidt tot verderf,
en gretigheid is nooit verzadigd.
Geef ons de wijsheid
                                                                  om in eenvoud te leven.
                                                                  Laat ons een licht opgaan
                                                                  en leer ons het ware vasten, dat is;
                                                                  ons brood delen met de hongerige,
                                                                  de vluchteling onderdak geven,
                                                                  en de verdrukte zijn vrijheid laten.
                                                                  Dan bidden we met recht;
                                                                  Uw koninkrijk kome.
                                                                  Amen.
 
                                                                  Jaap Zijlstra
terug