Liturgische schikking, 1e advent 2019

Liturgische schikking, 1e advent 2019

Advent  &  Kerst  2019:   Geef licht!

De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm waaromheen kransen worden geschoven. De driehoek staat symbool voor: God, jij en ik.  Micha houdt zich in de verhalen volop bezig met de mensen en de wereld om hem heen en verwijst daarbij naar de genadige en rechtvaardige God.

De kransen verwijzen naar de voortdurende kringen van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst  en altijd is er hoop op een toekomst. De kransen worden horizontaal geplaatst. Micha geeft waarschuwingen over aardse zaken, het gaat over het leven op aarde.

Het geheel van deze schikking rust op drie steunen. De drie steunen zijn stevig genoeg om alles te dragen en staan symbool voor de Drie-eenheid.

Kleur en materiaal: Micha is een man van soberheid. In deze serie van adventsschikkingen wordt soberheid verbeeld in de keuze van kleuren en materialen.

1e advent

Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring. Dat zien we in de eerste krans; een oneindige cirkel van stekelig groen als omheining voor de kudde, met hier en daar een plukje schapenwol. Een cirkel is een sterke constructie en is moeilijk te breken. 

Micha 2: 12 luidt:
Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten binnen de omheining, als een kudde in de wei; het zal daar gonzen van mensen.                                                                   

 
terug