Schikking 2e Advent, 5 december 2021

Schikking 2e Advent, 5 december 2021

Vandaag is het de 2e Adventszondag.
 
In Lucas 3 komt Johannes met een duidelijke boodschap, voor de toehoorders bij de Jordaan: laat u dopen, kom tot inkeer en ruim op wat de navolging om met Jezus te leven in de weg staat.
 
In de schikking zien we iedere zondag symbolisch de opkomende zon.
Op deze 2e Adventszondag is de zon iets groter geworden.
Er zijn meer stralen geplaatst en de stralen zijn ook langer.
Voor de schikking staat een glazen schaal met water waarin een jakobsschelp drijft met een brandend lichtje.
 
Dopen met het Licht.
 
‘Jezus, U bent het licht in ons leven,
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
Open mij voor Uw liefde, o Heer.
terug