Lijdenstijd, Stille Week en Pasen 2015 Lijdenstijd, Stille Week en Pasen 2015
Wij gaan op weg naar Pasen en volgen Jezus op zijn weg door de tijd: de lijdenstijd. Hij gaat zijn weg door de diepte heen.
Het thema in deze lijdenstijd is: ‘OPEN JE HANDEN’
 
De basis van de schikkingen is een kronkelige stronk en twee handen van metaaldraad. De handen hebben een dubbele betekenis; ze staan voor de handen van God, soms nauwelijks merkbaar, om op een ander moment als sterk en dragend ervaren te worden. Tegelijk zijn Gods handen ook onze handen.
In de verhalen  die we de komende tijd horen is Jezus bij uitstek de mens, die Gods dragende en delende handen zichtbaar heeft gemaakt. In navolging van Hem worden wij geroepen om na te denken waar onze handen kunnen delen, troosten of helen.


PASEN, OPSTANDING


STILLE WEEK, STILLE ZATERDAG


STILLE WEEK, GOEDE VRIJDAG


STILLE WEEK, WITTE DONDERDAG7e LIJDENSZONDAG

Het is palmzondag.
We zien de slinger van rode bloemen die samen een weg vormen. Ze verwijzen naar de jassen die door de mensen uitgetrokken werden om een rode loper voor Jezus te vormen toen hij de stad Jeruzalem binnentrok op een ezelsveulen.
De handen juichen mee met de vele stemmen.
 
 
Vol van hoop
verwachting
handen hoog
Hosanna
Hij komt
Koning van de  vrede
 
Anders
altijd anders
deze nederige koning
 
God
leer ons de weg te gaan
van deze koning van de vrede.


6e LIJDENSZONDAG

De liturgische kleur is paars.
In de schikking zien we hoe de handen nadenkend, bezinnend  tegen elkaar liggen.
De korenaren en de graankorrels verwijzen naar de schriftlezing uit Johannes, waarin we horen hoe Jezus vertelt over de graankorrel die moet sterven om veel vrucht voort te kunnen brengen. Jezus gebruikte dit als beeld van Zijn leven;  ook Hij moest het leven verliezen om leven te winnen.
 
Graan
dat valt in de aarde
en sterft
brengt veel vrucht voort
 
leven verliezen
leven vinden
 
God,
wij bidden
help ons
ons te bezinnen
op wat leven geeft5e LIJDENSZONDAG

5e lijdenszondag: Johannes 6:1, 4-15 (5 broden en 2 vissen)  'Verheug u'
De kleuren zijn paars en roze. Dit is de zondag waarop al iets van het licht van Pasen doorbreekt. Jezus laat zien wat vrede en rust in het dagelijkse leven betekent door veel mensen eten te geven.
Hij breekt het brood en deelt uit: 5 broden en 2 vissen blijken meer dan genoeg te  zijn.
Symbolisch weergegeven door middel van 5 vaasjes gevuld met donkerroze roosjes en 2 vaasjes met lichtroze roosjes.
De handen symboliseren het delen.
Jezus laat zien dat delen betekent dat er licht doorbreekt, dat het blijdschap geeft en geluk.
Zijn handen leggen het breken en delen in de onze.

Licht
breekt door
waar liefde gedeeld wordt
brood en vis
voedsel om te leven
handen die uitgestoken worden
naar elkaar
 
God
dat onze handen
delen
van hetgeen we
ontvangen hebben4e LIJDENSZONDAG

4e lijdenszondag: Johannes 2:13-22 'Mijn ogen'
De handen zijn vandaag geopend om  de wet, die de levenskracht is voor de mens, te ontvangen en door te geven. De leefregels die van God gegeven zijn, zijn goud waard en zoeter dan honing. De paarse bloemen staan voor  bezinning en inkeer, de klimop verbeeldt de trouw van God.

Regels ten leven
door Gods hand gegeven
fijn goud
in overvloed
hoogmoed
begeerte
grijpen en graaien
maken de tempel
tot een markt
Jezus handen
maken ruimte voor Gods goud
 
God
leer ons zien
het goud van Uw wet3e LIJDENSZONDAG

3e lijdenszondag: Marcus 9:2-10 'Gedenk'
De orchidee symboliseert de teerheid en kostbaarheid welke door de handen beschermd worden. De orchidee volgt de lijn van de handen.
De psalmdichter ervaart zo Gods handen, de leerlingen op de berg willen met hun handen de ervaring van intens geluk beschermen en vasthouden.
 
Verlangen                                                                                        
naar
beschermende
handen
ervaring van licht
vasthouden
doorgeven
een leven                             
lang    
God
gedenk
Uw barmhartigheid2e LIJDENSZONDAG

2e lijdenszondag: Psalm 25 en Marucs 1:12-15 'Roept Hij mij aan'.
In de schikking zien we de geopende handen waar we liefde en trouw mee mogen
ontvangen en waar wij ook mee kunnen delen en troosten.
De stronk verbeeldt de weg die Jezus gaat. Het paarse kleed met de jute eronder staan symbool voor soberheid en inkeer.
 
De stenen met het gaas eromheen verwijzen naar de ballast die je bij de Heer mag brengen.
Daarnaast zien we sneeuwklokjes als teken van hoop.
Gods trouw wordt verbeeld door het groen in de schikking.

open je handen
naar Gods weg
van liefde en trouw

op die weg
vind je de ander
de ander
die je aanroept
zo
bloeit
hoop
 
God
roep ons
aan1e LIJDENSZONDAG

1e Lijdenszondag: Psalm 31 : 1-7 en Lucas 23 : 44-49, 'Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest'.
Het paarse kleed en de jute verwijzen naar de periode vóór Pasen, een tijd van inkeer, bezinning en gebed.
In de schikking zien we handen, die de overgave van Jezus symboliseren.
De stronk verbeeldt de weg van Jezus naar het kruis, die Hij heeft afgelegd in het vertrouwen dat Hij zijn geest in de handen van God de Vader mocht leggen.
De hedera, klimop en het mos verbeelden de trouw van God.Ook in de wekelijkse bloemengroet (zie foto hierboven) zijn de handen verwerkt. Samen met de gids die we in de kerk deze weken gebruiken, wordt de bloemengroet bezorgd.
 
terug