Kerst, 25 december 2021

Kerst, 25 december 2021

Kerst, 25 december 2021
 
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
Dit lezen we in Johannes 1 : 4
 
Licht in de duisternis.
We verlangen naar licht en we hebben het nodig.
In het licht van Kerst, met de komst van Christus is ook het leven zelf gekomen.
 
Licht en leven.
In de paaskaars zien we beide iedere zondag ontstoken.
 
De komst van Christus is meer dan alleen de flonkering van een kaars in de kerstnacht:
het betekent de komst van het leven zelf. 

 
De zon is helemaal opgekomen.
Tussen de stralen staan witte Fresia’s en sterren van berkenschors.
De lichtjes laten de schikking extra stralen.
 
Stralend licht
de nieuwe dag begint
met sterren in de nacht.
terug