Kerkdienst gemist Kerkdienst gemist


Via www.kerkomroep.nl kunt u onze diensten digitaal bekijken of beluisteren:

Kerkomroep - Hervormde gemeente Nijega


Tevens kunt u de diensten beluisteren via de kerktelefoon.
Informatie bij K.G. Kingma, tel. 371313
terug