zondag 28 juli 2024 om 09.30 uur

Kerkdienst Hervormde Gemeente
Voorganger(s): Ds. J. B. Oldenhuis, Coevorden

Collectebestemmingen:
- Kerkvoogdij
- Stichting Internationale Kinderhulp

terug