zondag 21 juli 2024 om 09.30 uur

Kerkdienst Hervormde Gemeente
Voorganger(s): Ds. J. F. Mol
Organist: Riemke Dijkstra

Collectebestemmingen:
- Diaconie
- Stichting Kinderhulp Afrika

terug