zondag 14 juli 2024 om 09.30 uur

Kerkdienst Hervormde Gemeente
Voorganger(s): Ds. J. F. Mol
Organist: Oebele Kooy

Collectebestemmingen:
- Orgelfonds
- KIA Werelddiaconaat Moldavië

terug