zondag 7 juli 2024 om 09.30 uur

Kerkdienst Hervormde Gemeente
Voorganger(s): Ds. J. F. Mol
Organist: Oebele Kooy

Collectebestemmingen:
- Kerkvoogdij
- PKN Pastoraat

terug