zondag 30 juni 2024 om 09.30 uur

Kerkdienst Hervormde Gemeente
Voorganger(s): ds. J. F. Mol
Organist: Riemke Dijkstra

Viering en Dankzegging Heilig Avondmaal

Collectebestemmingen:
- Diaconie
- Project Janka Tanya

terug