zondag 24 december 2023 om 09.30 uur/22.00 uur

Kerkdienst Hervormde Gemeente
Voorganger(s): nnb
Organist: Riemke Dijkstra

4e Advent, Kerstnachtdienst

Collectebestemming:
- Kerkvoogdij
- Protestantse Kerk Kinderen en Jongeren

 

terug