zondag 10 december 2023 om 09.30 uur

Kerkdienst Hervormde Gemeente
Voorganger(s): Ds. J. F. Mol
Organist: Riemke Dijkstra

2e Advent

Collectebestemming:
- Orgelfonds
- Kinderen in de Knel Myanmar

terug