zondag 3 december 2023 om 09.30 uur

Kerkdienst Hervormde Gemeente
Voorganger(s): Ds. J. F. Mol
Organist: Oebele Kooy

1e Advent

Collectebestemming:
- Kerkvoogdij
- Kinderen in de Knel Oeganda

terug