zondag 5 februari 2023 om 09.30 uur

Kerkdienst Hervormde Gemeente
Voorganger(s): Ds. Mevr. M. Hadnagy, St. Johannesga, Delfstrahuizen
Organist: Oebele Kooy

Collectebestemming:
- Orgelfonds
-KIA Werelddiaconaat

terug