zondag 11 december 2022 om 09.30 uur

Kerkdienst Hervormde Gemeente
Voorganger(s): Ds. J. B. Oldenhuis, Coevorden
Organist: Oebele Kooy

3e Advent
Collectebestemmingen:
- Kerkvoogdij
- KIA Binnenlands Diaconaat

terug