Zondag 9 mei 2021  om 09.30 uur
Voorganger: Ds. J. F. Mol
Kerkdienst Herv. Gemeente
Organist: Riemke Dijkstra

Bestemming collecte's:
- Kerkvoogdij
- Kerk In Actie Libanon/Jordanië

terug