Goede Vrijdag, 2 april 2021

Goede Vrijdag, 2 april 2021
Goede Vrijdag, 2 april 2021
 
Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus.
De liturgische kleur is zwart en dat zien we terug in het gedrapeerde doek aan het kruis.
De rode anemonen verwijzen naar het vergoten bloed van Jezus.
 
 Goede Vrijdag brengt nieuw leven
 
De hemel is in rood gekleurd
Zucht om het bitter lijden
Dan neemt het zwart de overhand
Zal Hij de aarde toch bevrijden?
 
Er heerst een stilte onbeschrijf'lijk
De spanning stijgt ten top
Totdat op aard een stem weerklinkt
Het is volbracht naar Zijn gebod
 
De aarde krijgt een nieuw gezicht
Voor wie het wil geloven
De vijand is voor Hem gezwicht
Nu zal een nieuwe toekomst komen
 
Nu mogen allen die hem eren
Om wat Hij heeft volbracht
Zich vrijmoedig tot de vader keren
Omdat Hij op hen wacht         
terug