Bloemen commissie Bloemen commissie
Pinksteren 19 mei 2024

De rode bloemen en de grassen die er boven uitsteken syboliseren de vlammen en tongen van vuur en de wind die de Geest van God over de wereld verspreid.

Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
licht van Jezus Christus,
één is het licht,
wij zijn één in Christus.

Waar de Geest is worden mensen
aangesproken en met elkaar verbonden.
Het pinksterfeest is het feest van samen kerk zijn.
Het is een uitnodiging om meete gaan in de pelgrimsstoet van gelovigen van alle tijden en plaatsen.

Om samen te getuigen van geloof, hoop en liefde- elk met eigen inbreng en gaven”
 

Bevestiging ambtsdragers en wijkmedewerkers 21 April 2024

Uitleg liturgische schikking.

De ring in het bloemstuk als teken van de "Ferbining” die wij koesteren met elkaar,
de verschillende bloemen (veelkleurige gemeente) geven aan dat we samen voor die”Ferbining”  verantwoordelijk zijn.

De ambtsdragers en wijkmedewerkers die afscheid nemen van hun functie en de nieuwe ambtsdragers en wijkmedewerkers dragen wij als gemeente dan ook een warm hart toe!

De rode rozen staan voor de liefde en warmte die de ambtsdragers en wijkmedewerkers de gemeente gaan geven of gegeven hebben, de rozen staan ook voor geheimhouding en vertrouwen.

Het handvormig blad wil zeggen dat de nieuwe ambtsdragers en wijkmedewerkers worden gedragen door onze Hemelse Vader! Ook voor ons als gemeente is het onze opdracht elkaar te dragen en tot steun te zijn!


 
Witte donderdag 2024

Hierop zei Jezus: ‘(…) Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ (Johannes 13:11)

Jezus gebruikt het voetwassen om de discipelen iets te leren en het is een oproep om te handelen. Hij inspireert degenen die het zien.
Jezus is het die zijn leven opoffert om het ”vuil” van
de leerlingen (de wereld) op zich te nemen, en Hij schenkt de schoonheid van het eeuwige leven.
Daarmee roept Hij de leerlingen op om een dienaar voor elkaar te zijn 
en Zijn voorbeeld te volgen.Schikking: 
In de bol zijn klokjesbloemen
geplaatst, de oproep om
dienaar te zijn.

Meditatieve tekst 
klokjesbloemen herinneren ons
aan dankbaarheid
en liefde voor 
dienende leider. 

Bevestiging Ouderenwerker

Jan Tempelman op zondag 21-01-2024

 

Uitleg bij het liturgischstuk

De dragende handen en de klimop, een teken van trouw en gedragen worden op weg naar de zorg voor de ouderen in onze gemeente je mag je gedragen voelen door Gods trouw en de steun van de gemeente.

De gekleurde bloemen staan voor onze veelkleurige gemeente.
Stenen symboliseren de lastige en moeilijke dingen die er ook kunnen zijn.

Bessen: als teken van vruchten van de Geest en vruchtdragen
Geopende bijbel: Gods woord wat ons bindt en verbindt.

Het groen wat is gebruikt is de kleur van Hoop en verwijst ons naar de toekomst die we als gemeente hoopvol tegemoet gaan!

De gemeente van Nijega, Opeinde, de Tike wenst Jan goede moed en Gods zegen toe!

terug