Eeuwigheidszondag, 20 november 2022

Eeuwigheidszondag, 20 november 2022

Centraal in de schikking staat rechtop de grote steen als symbool van vergankelijkheid en kracht.
“ U bent mijn rots,” mijn vesting, de hoeksteen.
Verwijst ook naar de graflegging van Jezus.
 
Het mos op de steen geeft weer de liefde van God aan ons op aarde, de klimop verwijst naar Gods trouw en verbondenheid met ons.
De dorre takken in de schikking geven het voorbije leven aan, het vingerblad verwijst naar loslaten en groei.
De  witte rozen staan voor licht, eerbied, vertrouwen en herinnering, de witte lelie straalt zuiverheid en vergankelijkheid uit.
2 kleine stenen herinneren ons aan hen die zijn heengegaan.
Laten wij als levende stenen dienen voor de bouw van een nieuw leven en een nieuwe wereld.
 
terug