Kindernevendienst GK Kindernevendienst GK
De kindernevendienst heeft als doel om de kinderen van onze gemeente op hun eigen niveau het Woord van God te brengen.

Op dit moment krijgen alle kinderen tussen 4 en 12 jaar op zondag het Woord van God in hun eigen taal en op hun eigen niveau aangeboden dank zij de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.

“Maar wat houdt het precies in om leiding te zijn bij de kindernevendienst?” hoor ik u denken...

We werken met het boek ‘Vertel het maar’ waarin voor elke week en elke groep een verhaal kant en klaar staat beschreven. Daarbij staan vragen en suggesties die je als leiding kunt gebruiken om het verhaal met de kinderen te bespreken. Na het verhaal en de bespreking hebben we meestal nog wel tijd om ook een verwerking te maken met de kinderen; een knutselwerkje of een rebus of een kleurplaat. Ook hiervan staan verschillende voorbeelden in het boek die eenvoudig gekopieerd kunnen worden en ook geschikt zijn om iets meer mee te doen voor wie dat leuk vindt. De leiding is in principe ingedeeld in vaste koppels die eens per vier weken ‘dienst’ heeft en waarbij de jongste groep nu ook al gebruik maakt van assistentes die zelf nog geen belijdenis hebben gedaan.

Elk jaar hebben we een aantal projecten waar we op inschrijven, iedereen schrijft in principe in voor één project per jaar. In groepen van 3 of 4 mensen bereiden we dan zo’n project voor. De vergaderingen zijn ook geen reden om niet mee te doen, we vergaderen  4 of 5 keer per jaar, meestal ruim voor de start van een nieuw project zodat we daar extra aandacht aan kunnen besteden.

Om extra aandacht te vragen voor onze zoektocht doen we hierbij een oproep om nieuwe leiding te werven maar wilt u eerder informatie dan kan dat nu ook al bij één van de leiding die u elke zondagochtend met de kinderen de kerk uit ziet gaan of bij het bestuur.

Een hartelijke groet van het bestuur van de kindernevendienst.

terug