Kerkblad Triangel Kerkblad Triangel
Heeft u kopij, nieuws of wijzigingen alleen bestemd voor de website, dan kunt u deze opsturen naar website met de vermelding "kopij website".

Kopij voor het gezamenlijke kerkblad Triangel kunt u inleveren bij Jetske Terpstra via e-mail

INLEVERDATA KOPIJ TRIANGEL 2024
13-3 (uitgave april)
17-4 (uitgave mei)
15-5 (uitgave juni)
12-6 (uitgave juli-augustus)
14-8 (uitgave september)
11-9 (uitgave oktober)
16-10 (uitgave november)
13-11 (uitgave december)
11-12 (uitgave januari 2025)
terug