Zendingscommissie

Zendingscommissie
De zendingscommissie wil de gemeente voorgaan en stimuleren in het uitdragen van het evangelie waar ook ter wereld. Vaste projecten die wij steunen zijn o.a ons project "House of Hope" in Albanië, Kerk in Actie en met Kerk in Actie ZWO zijn we als kerken van de classis Drachten voor enkele jaren interactief verbonden met Cuba. Via Compassion geven we als Zendingscommissie financiële steun aan ons petekind Andrew Ebong, hij kan naar school en ook zijn familie wordt ondersteund. De inkomsten die wij ontvangen gaan voor het grootste deel naar deze doelen.

Wij vragen u het zendingswerk financieel te steunen. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 18 RABO 0309028345 ten name van de Zendingscommissie. Namens de zendingscommissie alvast bedankt voor uw steun!

Email Zending 
 
terug