Schikking 3e Advent, 12 december 2021

Schikking 3e Advent, 12 december 2021
In Lucas 3 spreekt Johannes over het delen, het brood des  levens.
In het koninkrijk van God draait het om een toekomst die nu al begint door hoe wij leven en wat wij doen
 
Delen van wat je hebt,
genoegen nemen met wat je krijgt.
 
In de schikking zien we nog meer gele takken die de stralen symboliseren.
Daartussen tarwe, gerst en haver stengels, granen waar we brood van kunnen bakken.
 
Voor de opgaande zon ligt een gevlochten Challah brood dat op de sabbat gegeten wordt.
 
 "Doper, wat moeten,
wij doen totdat Hij komt?
‘ In hoop en vrees doet boete,
geloof in zijn Verbond.
Doper wat moeten
wij doen totdat Hij komt ?
‘Deel met elkander
het brood van alle dag,
opdat in u de ander
Gods Heil aanschouwen mag.
Deel met elkander
het brood van deze dag.'
 
terug