Startzondag, 19 september 2021

Startzondag, 19 september 2021
It pearse kleed,de kleur fan soberens. We sille ús ynbine moatte, in stap tebek.
It griene kleed is in teken fan hoop.
 
De skikking ferbyldet ús gemeente, in bûnte samling: jong, âld, lyts en grut, meiioar ien.
 
De iepen hannen freegje om moed en krêft; om ús ierde, skepping, te hoedzjen en te noedzjen.
Wy kinne dat net allinne, mar wol mei help fan God, troch de Hillige Geast.
 
Onze Vader,
Wij vragen uw steun en toeverlaat.
Ons voortbestaan als individu, als kerk, als samenleving,
als aarde hangt niet alleen van ons zelf af.
Natuurlijk zetten we ons ervoor in.
Maar er is ook het besef, dat het ons gegeven moet worden;
De kracht en de creativiteit om ons in te zetten,
de moed om te veranderen.
En het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.
Uw koninkrijk kome!

 
terug