Goede Vrijdag, 19 april 2019

Goede Vrijdag, 19 april 2019

Zo diep in de nacht
Maar reeds ontwaakt de haan
En kraait en kraait –
Zo diep in de nacht
Maar Jezus zoekt zijn blik
En kijkt hem aan:
Licht dat naar binnen slaat

Zichzelve kent:
Ten dode toe beschaamd
Doch totterdood bemind.
terug